Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerker / spor og sportegn / diverse

Viser 6 276 til 6 300 av totalt 6 319 spørsmål


#Økologi og atferd

Hva slags fugler bor i "snøhuler"?

På skitur i vinterferien en av de første dagene av mars fikk jeg "støkt opp" fire mørke, litt store fugler, kanskje omtrent som en due. Jeg skvatt fælt, jeg også, men jeg tror de hadde gult nebb. De satt altså gjemt i snøen i hver sin dype grop. Det så ut til at de hadde holdt til der en stund, for det lå avføring i bunnen av gropene. Den var også gyllen og nokså fast, litt avlange "korn". Jeg var i skogsterreng ca 600 moh i Midtre Buskerud da jeg så disse fuglene, og jeg har ikke sett slike fuglegroper før.

B. (13.04.2006)

Det høres ut som om du kan ha skremt opp orrfugler, selv om de ikke har gult nebb (det er mørkt). Skogshøns som orrfugl og ryper ligger ofte i dokk, dvs at de graver seg ned i løs snø om vinteren og ligger skjult og isolert mot kulde om natta. Nede i slike groper ligger natt-ekskrementene igjen i en haug.

Roar Solheim (25.04.2006)


#Økologi og atferd

skremt vekk??

kan fuglene bli skremt vekk hvis vi går i skogen mye i hekketiden?

M. (23.04.2006)

Dette er et spørsmål som er svært vanskelig å besvare, fordi man ikke har gjort undersøkelser over hvor mye trafikk fugl tåler. Generellt kan en nok si at enkeltpersoner som går gjennom skogen ikke påvirker fugl nevneverdig, men ved gjentatt trafikk (f. eks. et større orienteringsløp om våren), så kan kanskje enkelte bakkehekkende arter bli skremt av reiret så mange ganger at de forlater eggene. Rovfugl kan også sky reiret hvis de skremmes av mange ganger. Når påsken faller sent på året (som i år), kan kongeørn og jaktfalk få spolert sine hekkeforsøk fordi folk går for nær reirene (ofte uten å være klar over det).

Roar Solheim (24.04.2006)


#Økologi og atferd

fugl som flyr på vinduet

har en bokfink som har flydd på vindusruta i hele dag,etterpå sitter den nede på vinduskarmen og nærmest titter inn,så flyr den bort til brettet og finner seg mat,og så på vinduet igjen,gang på gang,er han blitt gal eller.....?

E. (23.04.2006)

Stakkaren tror nok at speilbildet i vinduet er en rivaliserende hann som aldri gir seg, den sloss jo like mye som den selv...!
Bokfinken ER ikke gal, men det kan jo hende at den beveger seg i nærheten av en slik tilstand etterhvert som rivalen aldri gir seg?

Roar Solheim (24.04.2006)


#Økologi og atferd

hvordan kan en unngå at småfugler flyr på vinduet?

Utenfor huset til min mor blir småfuglene fôret hele vinterhalvåret og det er stor aktivitet. Akkurat nå er det tid for finkene som er her i store flokker. Men huset har store vinduer og det flyr minst en fugl i vinduet daglig, noen ganger med døden til følge. Kan dette unngås på noe vis? Har sett at glassvegger langs veien ofte har en påklistert profil av en hauk eller liknende rovfugl. Er det effektivt? Vil det kanskje skremme fuglene vekk fra fôringsstedet også?

M. (09.04.2006)

Silhuett av spurvehauk på vinduet kan hjelpe, og er nok det enkleste tiltaket. Å henge noe nett foran vinduet slik at fuglene ikke oppfatter ruta som en fluktvei kan være en annen metode dersom det bare er ett enkelt vindu som er utsatt for kollisjoner. Spurvehauksilhuetter finnes bl. a. hos firmaet Natur og Fritid på Lista.

Roar Solheim (10.04.2006)


#Økologi og atferd

Ugler i pipa

Hei.
Har akkurat funnet ikke mindre enn to stk ugler i pipa mi.
Uten å tenke annet enn at de hadde falt ned slapp jeg ut begge, og ble da etterpå klar over at det lå et egg der også. Jeg leste etterpå ett annet innlegg på denne siden om at det er vanlig at de kan legge egg i piper, og at de kan komme opp og ned som de vil. Føler da at jeg kan ha rotet det til siden de er ute og jeg har ett egg...
Men, jeg må vel også si at jeg ikke ønsker leieboere i pipa mi, så de får ikke flytte inn igjen. Men hva skal jeg i min skjødesløshet gjøre med egget? Det ligger nå mykt i en barnelue på et varmt badegulv. Ikke det at jeg tror det hjelper, men jeg har da gjort det. Fuglene er også foreviget på foto.

S. (05.04.2006)

Kattugler havner av og til ned i piper. Kanskje sjekker de om hullet kan brukes til hekkeplass, da det kanskje minner om hull i en trestamme. Hvis pipa er for lang og trang, klarer ikke uglene å komme opp. Du har sannsynligvis funnet en kattugle som har havnet i pipa ved en feiltagelse. Kanskje var den på vei til sin egentlige hekkeplass for å legge egg dagen etter, og da den ble fanget i pipa, ble egget lagt der. Tror ikke du kan gjøre noe med egget - det er nok tapt for hekkesesongen i alle fall.

Roar Solheim (06.04.2006)


#Økologi og atferd

ROVFUGL MOT ROVFUGL

HENDER DET AT MUSVÅK/FJELLVÅK BLIR BYTTE FOR EN SULTEN HØNSEHAUK? VET JO AT ROVFUGL SPISER ANDRE ROVFUGLER, MEN IKKE AT LIKT STORE GJØR DET.

A.E. (31.03.2006)

Hønsehauken er en spesialist på fuglejakt, og den kan slå fugl som er større og tyngre enn seg selv. Derfor kan den sannsynligvis i sjeldne tilfeller slå og drepe de to våkeartene (disse har kortere klør og er musejegere). Selv ble jeg vitne til og fotograferte hønsehauk som tok en kattugle i mars i år.

Roar Solheim (31.03.2006)


#Økologi og atferd

Hvor sover duene?

Hvor sover duene? Har de et reir de bor i som de går hjem til om kvelden eller sover de under takbeslag, trær osv?

N.N (28.03.2006)

Duer sover ved å sitte på greiner i trær, eller på hus (spesielt byduer). De kan sitte på tak, eller på vinduskarmer og lignende. Nesten ingen fugler bruker reir til å sove i, men en del arter som hekker i hule trær, sover også i slike hulrom utenom hekketiden.

Roar Solheim (31.03.2006)


#Økologi og atferd

Spørsmål:

hvor for kan fugler fly

A.O.S. (30.03.2006)

Fugler kan fly fordi de har spesielle tilpasninger til det. De er generelt lette i forhold til sin kroppsstørrelse. Vingefjærene er konstruert slik at luft ikke siger gjennom de, og de får oppløft ved flaksing. De har spesielle lunger som gjør at de får nok oksygen ved hardt arbeid, som flyging som regel er. Fugler utnytter luftas oppdrift på forskjellige måter, noe som blant annet gjenspeiles i måten vingene er utformet på.

Frode Falkenberg (30.03.2006)


#Økologi og atferd

Skifte av farge på fjærdrakten ved ulike årstider

Fuglene må jo ha allel for både hvit og brunspraglede fjær, men hva skjer i genene når rypene skifter farge på fjærdrakten? og er det lysforhold eller kulde som setter igang fellingsprosessen?

K.F. (23.03.2006)

Det skjer ikke noe i genene hos en fugl etter befruktningen og fosterutviklingen har startet, men genene for fjærfarge sørger for at fuglenes fjær vokser ut til riktig tid. For ryper er det helst lyset og døgnlengde som bestemmer når de skal skifte fjær. Rypene er noen av ytterst få fuglearter som feller fjær to ganger i året og skifter drakt på den måten. Andre fugler får sommerdrakt ved at den ytre delen av fjærene med vinterdraktfarge slites vekk og blottlegger det som blir sommerdrakten. Disse skifter gjerne fjær på ettersommer eller tidlig høst.

Roar Solheim (27.03.2006)


#Økologi og atferd

Hørsel.

Hvordan hører fugler som kjøttmeis og hakkespett?

B. (27.03.2006)

De hører på samme måte som andre fugler, nemlig ved hjelp av ørene. Øreåpningene sitter bak øynene, skjult av fjær. Derfor ser du dem ikke før du holder en fugl i hånden og kan blåse eller brette disse fjærene til side. Forskjellige fugler har ulik hørselsans. Uglene er de som trolig hører best, for noen arter kan høre mus som beveger seg under snøen.

Roar Solheim (27.03.2006)


#Økologi og atferd

svaner

Regnes svaner som en sjøfugl?
Hva spiser svanene?
Hvilke arter er mest vanlig i Norge?
Når og hvor hekker de?

B. (23.03.2006)

En sjøfugl er en fugl som lever av og ved havet størsteparten av året. Det vil si at svanene, som gjerne er knyttet til ferskvann, ikke er sjøfugler. Svanene er vegetarianere som for det meste henter næringen under vann, på ca. en meters dybde. De kan også beite på land. I Norge finner man knoppsvanen som hekkefugl i de sørlige fylkene, mens sangsvanen hekker lenger nord. Om vinteren finner man overvintrende sangsvaner også i hele Sør-Norge. En tredje art, dvergsvanen, er en sjelden art i Norge om vinteren. de hekker om våren og sommeren som de fleste andre fugler, og gjerne i tilknytning til ferskvann.

Frode Falkenberg (23.03.2006)


#Økologi og atferd

Kråker.

Hver onsdag og fredag flyr det utrolig store 'flokker' med kråker rundt om i nabolaget vårt. Det ser ikke ut som om de skal noe spesielt, de bare flyr der.

Mitt spørsmål er: Er dette et tegn på at dommens dag (armageddon, jordens undergang) nærmer seg?

M.L. (07.03.2006)

Dette er flokker som samler seg for å fly til felles overnattingsplass. Denne adferden vil du nok ikke se om sommeren, i hekketiden.

Frode Falkenberg (23.03.2006)


#Økologi og atferd

Havørn

Hvort fort flyr en Havørn på jakt?

S. (22.03.2006)

Jeg finner ikke noen eksakte tall for havørn, men derimot for kongeørn. Det burde ikke være den store forskjellen selv om kongeørna er noe smidigere enn havørna. Kongeørnas gjennomsnittshastighet i aktiv flukt er i underkant av 50 km/t. Om det er nødvendig kan de øke hastigheten betraktelig, helt opp til 150 km/t!

Frode Falkenberg (23.03.2006)


#Økologi og atferd

Leopardsel og keiserpingvin

Hvor lang kan en leopardsel bli?
Hvor lenge kan keiserpingvinene være under vann før de må opp og puste?

R. (09.02.2006)

Keiserpingvinen har blitt registrert med en dykketid på nesten 16 minutter! Like imponerende er det at de kan nå dybder på over 500 meter.

En leopardsel kan bli opptil 3,65 meter lang.

Frode Falkenberg (22.03.2006)


#Økologi og atferd

Fossekallen

Hvor mange egg kan Fossekallen legge?Om det er sant at når Fossekallen skriker blir det regn?Pleier dame Fossekallen å skifte mann ofte eller har hun den samme hele tiden?

M. (13.03.2006)

Fossekallen legger mellom 4 og 8 egg, men normalt bare 5. De skifter gjerne make fra år til år, men kan også holde seg trofaste. Det varierer litt. Ting kan tyde på at de som overvintrer ved hekkeplassene ofte er mer trofaste enn de som trekker bort. Jeg tror forøvrig ikke at fossekallens lyder har noen sammenheng med kommende nedbørsmengder...

Frode Falkenberg (21.03.2006)


#Økologi og atferd

spørsmål angående fugl/frø

Hei! Jeg har eksamen, og her skal vi ha om fugler og førsetting. Har du noen tips om hvor jeg finner nyttig stoff om dette?

K. (14.03.2006)

Dette er et spennende tema. Man har funnet at et frø som går gjennom en fugletarm spirer bedre enn et frø som ikke har gjort det. Jeg sender deg noen artikler privat på e-post adressa di, så kan du boltre deg litt i litteraturen om fenomenet.

Frode Falkenberg (20.03.2006)


#Økologi og atferd

Spurveugle

Hei! I dag når jeg var ute og gikk en tur i skogen så jeg en spurveugle. Den jaktet på en gjerdesmett. Etter en stund så jeg at den fløy, og så inn i et hull i et tre. Den fløy så et stykke ifra, for så å fly tilbake og se inn i hullet. Så fløy den litt ifra igjen, og etter ca 3 min fløy den inn i hullet. Den kom ganske raskt ut igjen. Det jeg lurer på er om det kan være at den hekker der? Vil gå tilbake imorgen eller iover imorgen og se om jeg ser den på samme plass.

O.J.M. (23.02.2006)

Hullet den fløy inn i kan i og for seg være en hekkeplass, men trolig er det en lagringsplass for byttedyr. Spurveugla kan legge opp store lagre om mattilgangen er bra.

Frode Falkenberg (20.03.2006)


#Økologi og atferd

Kråsen & Kro

Fungere kråsen akkurat som menneskets magesekk? Hvis ikke, hvordan fungerer den? Og kroa, har den kun som oppgave å lagre på litt mat? Hvorfor skal den det?

C. (08.03.2006)

Når fugl spiser, kan de ikke holde like mye utkikk etter rovdyr eller rovfugler på jakt, derfor forsøker fuglene å plukke i seg maten raskt, og deretter å sitte i ro og fordøye maten. Første samlings"sted" er kroposen nederst på halsen. Derfra kan maten slippes inn i kråsen, en kraftig muskelmage som maler opp maten før den går videre til tarmene (omtrent samme funksjon som hos oss, men vi spiser ikke småstein for å hjelpe til med å male opp maten!).

Roar Solheim (09.03.2006)


#Økologi og atferd

RAVN/HAUK

KAN HØNSEHAUKEN TA RAVN?

A.E. (02.03.2006)

Ja, det kan den, men det er neppe særlig vanlig. Ravnen er en kraftig fugl med et svært kraftig nebb, og en hønsehauk kan lett bli skadet under forsøk på å ta en ravn. Kråker og skjærer havner oftere på hønsehaukens matliste. Når den mindre spurvehauken forsøker seg på å ta skjærer, ender det ikke sjelden med at skjæra dreper hauken!

Roar Solheim (08.03.2006)


#Økologi og atferd

Dompapp og bokfink

Hvor blir det av dompappen om sommeren? Jeg ser den ikke i Norge så det betyr vel at den reiser sin vei? På ferie eller no? Ser den mye om vinteren men når det blir varmt fordufter den på en måte, eller skifter den farge sånn som andre dyr? Men hvilke andre land finner man dompappen? Regner med at jeg ikke kan finne den i spania, for der er det vel for varmt? Og hvorfor har bokfinken fått akuratt det navnet?? Kan ikke si jeg ser at de har en boklignende fasong eller noe. Setter stor pris på svar.

H. (04.03.2006)

Dompapene ER her også om sommeren, men da er de gjerne mye mer stillferdige. De hekker oftest i barskog, og gjemmer reiret inne i f. eks. en tett granbusk. Slike endringer i fuglenes oppførsel til ulike årstider betyr at dine sjanser til å se dem endres gjennom året - og ikke nødvendigvis at fuglene forsvinner. Dette er viktig å huske når en skal forsøke å tolke det en observerer i naturen.

Roar Solheim (08.03.2006)


#Økologi og atferd

Hegre

Hva spiser hegren?????

N.N (05.03.2006)

Gråhegrene som hekker i Norge jakter i vannkanten. De tar først og fremst fisk, men også frosk og andre vannkryp. Dersom f. eks. en vannspissmus skulle svømme forbi, tror jeg nok den ligger tynt an dersom den svømmer innen rekkevidde av hegras nebb!

Roar Solheim (08.03.2006)


#Økologi og atferd

Spurveugle

Hei.
En spurveugle kræsjet i vinduet mitt, den fløy videre, etter at jeg hadde løftet den opp av snøen, men den fikk en hærskar av sinte småfugl etter seg. Hvorfor ble jakten snudd på hodet? Og vil den lille ugla komme ut av det med livet i behold?

M.Ø. (06.03.2006)

Du har bevitnet et klassisk forhold som kalles mobbing. Når fugl oppdager en rovfugl eller ugle (eller et rovpattedyr som en katt), varsler de og angriper rovdyret for å forsøke å skremme det vekk. Dette er også et signal til rovdyret om at det er oppdaget og ikke lenger har overraskelsesmomentet til et angrep på sin side. I ekstreme fall kan kråker og skjærer ta livbet av f. eks. svekkede ugler under slike mobbeseanser. Spurveugla vil jeg likevel anta klarte seg godt, for meiser er sjeldent SÅ nærgående. Hvis ugla fikk seg en lett hjernerystelse, kan det ha gjort småfuglene ekstra ivrige til å mobbe den svekkede ugla.

Roar Solheim (07.03.2006)


#Økologi og atferd

Spørsmål:

Finnest det nokon god hugseregel på kva fuglar som er trekkfuglar utan å kjenne alle artane på pugg?
Kvifor skal ikke fuglar ha salt i maten?

N.N (01.03.2006)

Fugler som lever kun av insekter er trekkfugler, mens mange frøspisende arter er standfugler. Overskudd av salt i maten er ikke optimalt, da fuglene må søke ekstra vanninntak.

Frode Falkenberg (04.03.2006)


#Økologi og atferd

UGLEHØRSEL/UGLESYN

KVA UGLEART HØYRER BEST?
KVA UGLEART SER BEST?

H.O.T. (13.02.2006)

Dette spørsmålet finnes det ikke svar på, for ingen har målt ugleartene opp mot hverandre. Men vi kan i alle fall si at perleugle og lappugle har ekstremt god hørsel (lappugla hører mus som beveger seg under snøen). Kattugla kan se midt på natta, godt nok til å fly mellom greinene inne i en skog, og snøugla kan se en mus på mer enn 1 km hold!

Roar Solheim (13.02.2006)


#Økologi og atferd

Afrikansk spurvefugl

Jeg søger navnet på en afrikansk spurvefugl hvis unger Astrilden opfostrer.

P.D. (24.01.2006)

Det finnes noen finkearter som har spesialisert seg på å være reirparasitter på astrilder. Jeg kjenner ikke det norske navnet, men på engelsk heter de Whydah (slekt Vidua på latin). I motsetning til gjøken, som er vår eneste eksklusive reirparasitt, vokser fosterbarna opp sammen med vertenes barn.

Frode Falkenberg (08.02.2006)

««første 6 276 - 6 300 av 6 319 siste»»