Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerker / spor og sportegn / diverse

Viser 6 184 til 6 193 av totalt 6 360 spørsmål


#Økologi og atferd

Hvor gammel blir Kjøttmeis, Blåmeis og Dumpapp!

Jeg driver med foring av fugler, og lurer på hvor gamle de blir?

N.P.D. (20.11.2006)

Hei!
De fleste avkom av de artene du nevner her vil dø innen de er ett år gammel. I Storbritannia var årlig dødelighet hos voksne blåmeis på 70%, noe lavere hos kjøttmeis og dompap. Eldste kjente alder (baser på ringmerkings-gjenfunn) på blåmeis er 12 år og 4 måneder.Eldste kjente alder (baser på ringmerkings-gjenfunn) på kjøttmeis er 15 år.Eldste kjente alder (baser på ringmerkings-gjenfunn) på dompap er 17 år og 6 måneder.

Tore Reinsborg (20.11.2006)


#Økologi og atferd

kakaduer

Har en kakadue gått av og sitte i et lite bur hele tida?? d


Det er en rosa fugl som sier kralalola i skogen vår, hva hetter denne fuglen? pappa vet ikke hva den heter han heller, så pliiis hjelp meg!!^^

L.L. (16.11.2006)

Hei!
Det er i ordets videste forstand ingen fugler som kan sies å ha godt av å sitte i bur. Fugler er ikke skapt for et slikt liv, og bare noe vi mennesker har funnet på som egenunderholdning.
Når det gjelder den rosa fuglen som sier "kralalola" må vi nok ha mer beskrivelse av for å kunne si noe mer. Gi oss gjerne flere kjennetegn i form av farge, størrelse, om den var i flokk eller opptrådte på egenhånd og hva det ser ut til at den spiser.

Tore Reinsborg (17.11.2006)


#Økologi og atferd

Spurvefuglenes levealder.

Hvorfor blir ikke spurvefuglene mer enn et par år gamle??

K. (14.11.2006)

Hei!
Generelt i dyreriket blir mindre dyr ikke så gamle som større dyr. Dette har sammenheng med det mye høyere stoffskiftet hos mindre dyr. Blant fuglene er det også slik; mindre fugler blir ikke så gamle som de større. Spurvefugler har ofte store kull, og gjennomsnittlig vil kanskje bare to av avkommet i de respektive kullene vokse opp til forplantningsdyktig alder.

Tore Reinsborg (15.11.2006)


#Økologi og atferd

nguyen vananh

hvor masse veier blåmeis fugl?

V. (13.11.2006)

Hei!
Blåmeisas vekt ligger stort sett i området 9,5-12,4 gram, og hvor hannene gjennomgående er litt tyngre enn hunnene. Vekta vil kunne variere med årstidene.

Tore Reinsborg (13.11.2006)


#Økologi og atferd

Spørsmål:

hva spiser hagefluesnapper

A. (06.11.2006)

Hagefluesnapper heter nå svarthvit fluesnapper. Den spiser insekter som den for det meste plukker i trær. Edderkopper, sommerfugllarver og andre småkryp er hovedkost. Trekker om høsten til Afrika, hvor den kan finne insekter.

Roar Solheim (07.11.2006)


#Økologi og atferd

hva?

hva spiser frosker?

N.N (05.11.2006)

Hei!
Frosk og padder lever for det meste av insekter, mark, snegler og andre virvelløse dyr.

Tore Reinsborg (06.11.2006)


#Økologi og atferd

Lunde

Hvor er den største lundekolonien i verden.

S. (05.11.2006)

Hei!
Verdens største lundekoloni ligger på Westman-øya på Island. Ca 1,5 mill par hekker her.

Tore Reinsborg (06.11.2006)


#Økologi og atferd

Motstrømsprinsippet

Hei, vi lurer på hvordan motstrømsprinsippet fungerer i forbindelse med gassutveksling hos fulger.

A. (03.11.2006)

Hei!
Gjennomstrømsystemet gir fuglene en fordel i forbindelse med måten oksygenet opptas i blodet i kapillærene. Blod med lavt oksygeninnhold absorberer oksygen selv i luft med lav oksygenkonsentrasjon. Ettersom blodets oksygeninnhold øker avtar dets evne til videre opptak. Dvs. at oksygenrikt blod bare kan oppta oksygen fra særlig oksygenrik luft. Fuglenes blodsirkulasjon foregår slik at blod med lite oksygen først ankommer i fremre del av lungene der luftens oksygenkontrensasjon er lav. Ettersom blodet flyter bakover langs lungeveggen og opptar oksygen underveis, møter det luft med stadig større oksygeninnhold. Derfor vil fuglelungen oppta oksygen lettere enn pattedyrlungen hvor luften pustes inn og ut samme vei og ikke all luft blir skiftet ut ved hvert åndedrag. Situasjonen er tilsvarende, men motsatt for utskillelsen av karbondioksid. Blod rikt på karbondioksid kommer først i kontakt med luft som har høyt karbondioksidinnhold og, ettersom konsentrasjonen i blodet synker kommer det i kontakt med luft med gradvis lavere karbondioksidinnhold og kan fortsette å utskille stoffet.

Tore Reinsborg (06.11.2006)


#Økologi og atferd

Spørsmål:

hvordan ser perleuglas skjelett

N.N (02.11.2006)

Hei
Det som er spesielt med skjelettet til perleugla og fugler forøvrig i forhold til f.eks. pattedyr, er at det veier mindre i forhold til den totale kroppsmassen. Mange fugleknokler er hule rør til forskjell fra pattedyrenes som er mer eller mindre massive. Dette er tilpasninger i forhold til å redusere vekta, som igjen letter flygeevnen.
Perleugla og ugler forøvrig har mye større evne til å oppfatte lyd enn mennesket og andre fugler. Dette kommer bl.a. av at ørene har en spesiell anatomi, er komplisert oppbygd, og at øregangene sitter asynkront plassert på kraniet.

Tore Reinsborg (02.11.2006)


#Økologi og atferd

fugler!

hva slags fugler kan ikke fly? hvsa slags dyr som IKKE er fugler KAN fly?

J. (07.09.2006)

Mange ulike fugler har mistet evnen til å fly.
Alle strutsefuglene, kiwier, alle pingviner, samt
mange fugler som lever på øyer langt ut i havet
(f. eks. rikser, skarver m. fl.). De eneste virvel-
dyrene som ikke er fugler, men kan fly, er
flaggermusene. Noen andre pattedyr kan glidefly
(som flygeekorn og glidere i tropene), men de kan
ikke holde seg oppe i lufta. Flygeøglene kunne også
fly. Insekter er også dyr, og her kan jo en svært
stor del av dem fly!

Roar Solheim (28.10.2006)

««første 6 184 - 6 193 av 6 360 siste»»