Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerker / spor og sportegn / diverse

Viser 856 til 859 av totalt 859 spørsmål


Permanent lenke
#Trekkfugler

HVa

Kan du gi meg navne på noen trekkfugler??

C. (23.01.2006)

Nesten alle de norske fugleartene er mer eller mindre trekkfugler. Et par eksempler på Afrikatrekkere kan være rødstjert og løvsanger, mens svarttrost og heipiplerke er eksempler på arter som overvintrer på Kontinentet.

Frode Falkenberg (25.01.2006)


Permanent lenke
#Trekkfugler

Svaner der flyver om natten

HVorfor flyver svaner om natten?

N.N (18.11.2005)

Fugler har forskjellige strategier hva gjelder når på døgnet de trekker. Svaner tilhører den kategorien fugler som kan fly både om dagen og om natten. Man antar at vanene med å fly om dagen eller natten kan knyttes opp mot de forskjellige artene næringsvalg. Generelt kan man si at dagtrekkere ofte har flekkvise områder der de i flokk kan søke næring, mens fugler som flyger om natten ofte søker næring individuelt og fødetilgangen er jevnt fordelt i passende miljøer (Alerstam; Fågelflyttning 1982).

Frode Falkenberg (24.11.2005)


Permanent lenke
#Trekkfugler

Spørsmål:

Hvilken trekkfugl flyr lengst

N.N (23.11.2005)

Vanligvis er det rødnebbterna som er ansett som den lengste trekkflygeren (ex. Svalbard til SydAfrika og havområdene rundt Sydpolen), men det kan tenkes at noen andre arter i løpet av året kan fly like langt (f. eks. albatrosser, som stadig er på vingene).

Roar Solheim (24.11.2005)


Permanent lenke
#Trekkfugler

trekkfugler og flytu

Hvilken trekkfugl har den lengste årlige flyturen `?

N.N (15.11.2005)

Rødnebbterna er den arten som trekker lengst. De mest ekstreme individene trekker fra sine arktiske hekkeplasser om høsten for å overvintre i antarktiske farvann.

Frode Falkenberg (17.11.2005)

««første 856 - 859 av 859