Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

Still et nytt spørsmål

Tidligere besvarte spørsmål

Alle / fugleforing / trekkfugler / fuglekasser / sjeldne fugler og identifikasjon / økologi og atferd / sykdom og skader / ringmerking og merkede fugler / diverse

Viser 780 til 791 av totalt 791 spørsmål

Lenke til spørsmålet

Trekkfugler som flyr over Himalaya

Vi jobber med trekkfugler på 3- og 4. trinn ved Åttekanten skole på Hvaler . Vi lurer på om det er tilfelle at noen fugler kan passere Himalaya ? Det høres veldig høyt , men vi tror det kan være en seiler?

A.G. (28.03.2006)

Det er flere arter som passerer Himalaya når de trekker mellom vinter- og sommerkvarterene. Den mest kjente er kanskje stripegåsa, som har ruten sin over denne fjellkjeden.

Frode Falkenberg (12.05.2006)


Lenke til spørsmålet

hvor er gjøken

Eg lurer på om gjøken er seint ute på vestlandet.
Bur ut på ei øy helt i vest, og har ikkje hørt gjøken enda. er ikkje det seint? det er jo snart mai.

J.R. (24.04.2006)

Det er foreløpig litt tidlig for gjøken, da de fleste normalt ankommer Vestlandet i løpet av mai. Gjennomsnittlig ankomst i Hordaland er 27. april, men datoen er regnet ut fra de aller første fuglene hvert år.

Frode Falkenberg (27.04.2006)


Lenke til spørsmålet

Hvorfor blir noen fugler igjen??

Hei. Jeg lurer på hvorfor noen fugler, som kjøttmeis og blåmeis blir igjen om vinteren?? Hvorfor er ikke disse trekkfugler?? Har du noen tips om hvor jeg kan finne info om dette på nettet??

J. (16.04.2006)

Om en fugl overvintrer eller ei avhenger av dens mulighet til i finne mat. Naturlig nok forsvinner de artene som er eksklusive insektspisere om vinteren, mens de som kan endre kosten til frø og bær finner det gjerne for godt å prøve vinteren i Norge. Noen arter, som trekryperen, er overvintrende insektetere, men finner mat i insekter som er døde eller i dvale under bark o.l.

Frode Falkenberg (19.04.2006)


Lenke til spørsmålet

Spørsmål:

vor mange måker er det som er trekk fugel?

A. (12.04.2006)

Alle måkeartene er trekkfugler i ordets rette forstand. Den mest utprega trekkfuglen av de norske måkene er nok sildemåken, som overvintrer i Marokko, Portugal og Spania.

Frode Falkenberg (19.04.2006)


Lenke til spørsmålet

Trekkfugler

hvordan virker magnetkrystallene på fuglene, når de skal fly til varmere strøk og tilbake igjen?
finnes det en trkkfugl som er gulaktig med noen litt mørkere fjær

C. (15.03.2006)

Hvordan fuglene oppfatter jordmagnetismen er fortsatt et spørsmål ornitologer prøver å finne ut av. En teori har vært at fuglene visuelt kan oppfatte magnetisme. Det er dessuten funnet magnetitt, en jernbasert magnetisk substans, i hjernen og nakkemuskulaturen hos duer. Det har ført til at man tror at nervene oppfatter bevegelse i forhold til magnetiske felter, og fuglene kan orientere seg i forhold til disse.

Et par eksempel på trekkfugler som er gule med mørke fjær kan være gulerle og pirol.

Frode Falkenberg (22.03.2006)


Lenke til spørsmålet

fiskeørnens trækrute og vandrefalkens trækrute

jeg mangler et kort over fiskeørnens og vandrefalkens trækrute. Jeg ved de overvintrer i vestafrika, men mangler et kort over, hvilke lande de flyver over. Jeg skal indtegne ruten på et kort i skolen.

K.H.R. (22.02.2006)

Fiskeørna er en skikkelig tropikktrekker. Du finner en fin illustrasjon over bevegelsene til noen satelittmerkete fiskeørner her: http://orn-lab.ekol.lu.se/birdmigration/index.php?cat=mpt&lng=en. Som du ser kan den velge alternative ruter sørover.

Vandrefalken er litt mer komplisert da den også til en viss grad overvintrer. Jeg fant ingen kart på internett, men i Norsk ringmerkingsatlas (2003) står det at de fleste utenlandsfunn av norskmerkete fugler stammer fra det europeiske kontinent.

Frode Falkenberg (22.03.2006)


Lenke til spørsmålet

trekker fuglene hit nå alt

snakket med en venn som hadde hengt garna sine til tørk ute, og der hadde det rota seg inn en fugl med rumensk fotring, han såg selvfølgeli ikkje vilken fugl det var slik eg ville gjort, men er dette tidli for en trekkfugl derfra?

I. (16.02.2006)

Det kan vel tenkes at fuglen har hengt der siden i høst? Ellers er det forflyttninger på finkefugler og f. eks. sidensvans gjennom hele vinterhalvåret (de har ikke ett bestemt overvintringssted, men streifer i forhold til hvor de finner mat).

Roar Solheim (22.02.2006)


Lenke til spørsmålet

trekkfugler

Hei! vi lurte på om du kunne gi oss svar på disse spørsmålene: hvilke fugler ser du ikke om vinteren?
Hva gjør de forskjellige dyrene for å overleve om vinteren?(Minst 3 eksempler)

J.I. (23.01.2006)

Du finner forferdelig få insektetere hos oss om vinteren, f.eks, gjøk, løvsanger og sandsvale. Som en vintertilpasning får fuglene mer underhudsfett for isolasjon, de kan gå inn i kortvarige dvaletilstander (torpor) i ekstreme situasjoner og de kan overnatte tett inntil hverandre for å unngå varmetap.

Frode Falkenberg (25.01.2006)


Lenke til spørsmålet

HVa

Kan du gi meg navne på noen trekkfugler??

C. (23.01.2006)

Nesten alle de norske fugleartene er mer eller mindre trekkfugler. Et par eksempler på Afrikatrekkere kan være rødstjert og løvsanger, mens svarttrost og heipiplerke er eksempler på arter som overvintrer på Kontinentet.

Frode Falkenberg (25.01.2006)


Lenke til spørsmålet

Svaner der flyver om natten

HVorfor flyver svaner om natten?

N.N (18.11.2005)

Fugler har forskjellige strategier hva gjelder når på døgnet de trekker. Svaner tilhører den kategorien fugler som kan fly både om dagen og om natten. Man antar at vanene med å fly om dagen eller natten kan knyttes opp mot de forskjellige artene næringsvalg. Generelt kan man si at dagtrekkere ofte har flekkvise områder der de i flokk kan søke næring, mens fugler som flyger om natten ofte søker næring individuelt og fødetilgangen er jevnt fordelt i passende miljøer (Alerstam; Fågelflyttning 1982).

Frode Falkenberg (24.11.2005)


Lenke til spørsmålet

Spørsmål:

Hvilken trekkfugl flyr lengst

N.N (23.11.2005)

Vanligvis er det rødnebbterna som er ansett som den lengste trekkflygeren (ex. Svalbard til SydAfrika og havområdene rundt Sydpolen), men det kan tenkes at noen andre arter i løpet av året kan fly like langt (f. eks. albatrosser, som stadig er på vingene).

Roar Solheim (24.11.2005)


Lenke til spørsmålet

trekkfugler og flytu

Hvilken trekkfugl har den lengste årlige flyturen `?

N.N (15.11.2005)

Rødnebbterna er den arten som trekker lengst. De mest ekstreme individene trekker fra sine arktiske hekkeplasser om høsten for å overvintre i antarktiske farvann.

Frode Falkenberg (17.11.2005)


««første 780-791 av 791