Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

NB! Vi svarer ikke på spørsmål om hvordan man skal fostre opp ville fugler i fangenskap, da dette er en ulovlig handling. Finner du et fuglebarn eller egg så skal du la de ligge der de er! Spørsmål som dreier seg om burfugler bør rettes til zoologiske forretninger eller veterinærer.

Overskrift
Spørsmål
Skole
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Svarttrost

Er svarttrosten en trekkfugl? så en her om dagen... trodde de var trekkfugler...Men hvorfor var den der? Den sppiste på fuglebrettet vårt.

Iddi ved Sørli Skole (10.01.2006 19:29)

Joda, svarttrosten er en trekkfugl. Svarttrostene som er hos oss om sommeren trekker for det meste ut av landet om vinteren, til land som England, Nederland og Danmark. Fugler fra det nordligste Norge og øst for (Russland, Finland osv.) oss trekker vest og sørvestover om høsten. Det er trolig slike fugler som overvintrer i Norge. På Vestlandet er svarttrosten en relativt vanlig art om vinteren, mens den blir mer fåtallig på Østlandet og nordover. Langs kysten er det trolig lokale fugler som forsøker å overvintre. Under milde og snøfattige vintre forsøker flere svarttroster å overvintre.

Frode Falkenberg (16.01.2006 10:08)


Flere spørsmål