Spør en ornitolog

Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt. Husk også å søke etter gamle svar, da vi ikke nødvendigvis svarer på mye spurte spørsmål.

NB! Vi svarer ikke på spørsmål om hvordan man skal fostre opp ville fugler i fangenskap, da dette er en ulovlig handling. Finner du et fuglebarn eller egg så skal du la de ligge der de er! Spørsmål som dreier seg om burfugler bør rettes til zoologiske forretninger eller veterinærer.

Overskrift
Spørsmål
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Eggtyveri blant sjøfugler?

Jeg oversetter for tiden en gammel finsk bok (utgitt første gang 1935) av Samuli Paulaharju om livet på øyene i Ishavet. Her beskriver han de norske fuglefjellene, og påstår at noen fugler (om det er måker, lomvier alker eller andre er ikke presisert) kan finne på å stjele egg fra naboens reir, trille dem over i sitt eget - altså ikke for å spise, men ruge på. Det høres ut som en underlig vane, sett i et evolusjonsmessig perspektiv, og på en måte det omvendte av det gjøken gjør. Kan det stemme, eller er det bare en gammel myte som han kan ha hørt av lokalbefokningen?

M.H. (25.10.2020)

Dette er ikke tilfelle. Måker tar egg fra andre fugler for å spise dem. Hvis et slikt egg blir liggende i måkas eget reir og er helt, vil måka ruge på det samme med sine egne fordi den ikke har utviklet evnen til å skille ut egg som ikke er sine egne. Men dette er et unntak som er sjeldent, og egg fra en annen art vil ikke kunne klekkes/vokse opp som måkeungene.

Roar Solheim (25.10.2020)


Flere spørsmål