Art: Gråspett (Picus canus)

 • Gråspett (Picus canus) Kjell-Magne Ellingsen (26.01.2013)
 • Gråspett (Picus canus) Nina Vestby (20.01.2013)
 • Gråspett (Picus canus) Mona Christine Berge (18.01.2013)
 • Gråspett (Picus canus) Karin Hovland (09.02.2012)
 • Gråspett (Picus canus) GunnNyborg (05.02.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Irene Rinden (29.01.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Geir Sagen (29.01.2012)
 • Gråspett (Picus canus) GunnNyborg (28.01.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Trine Lise Fjelldal (07.11.2011)
 • Gråspett (Picus canus) Trine Lise Fjelldal (02.11.2011)
 • Gråspett (Picus canus) Erik Rognlie (29.01.2011)
 • Gråspett (Picus canus) Torgrim Elvsveen (07.12.2010)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Irene Rinden (15.01.2011)
 • Gråspett (Picus canus) Trine Lise Fjelldal (02.12.2010)
 • Gråspett (Picus canus) Trine Lise Fjelldal (10.11.2010)
 • Gråspett (Picus canus) Siri Landøy (25.12.2009)
 • Gråspett (Picus canus)