Art: Gråtrost (Turdus pilaris)

 • Gråtrost (Turdus pilaris) Andrew W. Clarke (26.01.2015)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Magne Bjørnar Hannasvik (25.01.2015)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Pål Magnus Aglen (24.01.2015)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Andrew W. Clarke (24.01.2015)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Frode Falkenberg (27.12.2014)
 • Gråtrost (Turdus pilaris)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Guri Sæterlid (28.01.2014)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) wiggo rossing (26.01.2014)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Tove Vinkenes (24.01.2014)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Tove Vinkenes (18.01.2014)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Joachim Stubberud (25.04.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Joachim Gellein Stubberud (15.04.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Berit Monn-Iversen (17.03.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Joachim Stubberud (18.02.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Hanna Cesilie Brattsti (27.01.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Eystein Grimstad (27.01.2013)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Rita Gjertsen Mejlænder (10.12.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Bitten Oldereide (05.02.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Bitten Oldereide (05.02.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åse-Brit Westvik (29.01.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Elias Holdø Rasmussen (29.01.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ole Kr. Ruud (28.01.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Hanne Sæbø (28.01.2012)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) ottar nilsen (30.01.2011)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Dieter Hommen (10.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ottar Pettersen (30.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Trond Høvde (31.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Torbjørn Stølan (30.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Gunnar Bureid (31.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) børge (31.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Otto Mikkelsen (15.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Liv Haukås (30.01.2010)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Helge Halse (14.02.2009)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Pascale Baudonnel (10.05.2008)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Pascale Baudonnel (07.05.2008)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Pascale Baudonnel (10.05.2008)