Art: Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus)

Kjennetegn: Svartbrun ryggside med lyse spisser og sølvgrå glans. Lys gråhvit til gulhvit underside, skarpt avgrenset mot nakken. Ungdyr mer gråsvarte. Svartbrun ansiktshud, flygehud og ører. Brede ører med avrundet ørelokk. Kroppslengde 48-64 mm, hale 37-45 mm, underarm 40-47 mm og vingespenn 27-31 cm. Vekt 12-24 gram. Rask, rettlinjeg flukt i 10-20 meters høyde. Nattaktiv.

Habitat: Finnes i Mellom- og Øst-Europa, østover gjennom Asia til Japan. I Norge funnet rundt Oslofjorden, langs Sørlandskysten og rundt Stavanger. Opprinnelig knyttet til berg- og klippelandskap. I Norge finner vi den byer og kulturlandskap den den utnytter bygninger som erstatning for klipper. Dagleier i sprekker og spalter i mur- og steinhus, under takstein og i kjellere. Vinterdvale i sprekker og spalter i gruver, grotter og kjellere.

Næring: Dårlig undersøkt, men trolig nattsommerfugler, biller og store tovinger.

Formering: Parringsflukt seint på høsten. Ynglekolonier med 30-50 hunner, føder 2, unntaksvis 3 unger i juni-juli.

Engelsk navn: Parti-coloured bat

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattnesefamilien (Vespertilionidae)
Slekt       Vespertilio
Art        Skimmelflaggermus (Vespertilio murinus)