Art: Grønnstilk (Tringa glareola)

Grønnstilken er i Norge en utpreget innlandsfugl, som vi helst finner hekkende i høyereliggende strøk. Den norske bestanden finnes hovedsaklig i indre og høyereliggende deler av Sør-Norge, og i Finnmark. Som sin nære slektning skogsnipa, kan grønnstilken hekke i gamle reir i trær, men det er vanligst å finne reir på bakken. Områder i bjørke- og vierregionen, med omkringliggende myrer, er de mest brukte hekkebiotoper. Næringssøket foregår på oversvømte myrer og områder med muddergrunn. Her finner de godsaker som forskjellige insekter og deres larver. Er oftest å se under trekket ved ferskvann, men også til en viss grad ved saltvann. Den overvintrer i innlandet sør for Sahara. Fuglene forlater oss fra juni til august, og kommer tilbake i april-mai.

Engelsk navn: Wood Sandpiper

Lyd:


Lyd fra grønnstilk © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Tringa
Art    Grønnstilk (Tringa glareola)