Art: Spekkhogger (Orcinus orca)

Kjennetegn: Tannhval med høy ryggfinne som hos hanner er trekantet og opptil 180 cm høy, og som hos hunner er noe mindre og sigdformet. Ryggen er svart, buken hvit, hvitt felt bak øyet og grå flekk bak ryggfinnen. Hannene kan nå 8 meter og 5000 kg, mens hunnene kan bli 7 meter og 4000 kg.

Habitat: Finnes i alle hav, i Norge langs hele kysten til Svalbard. Lever i flokker på 5-15 dyr ledet av en stor hunn (flokker på flere hundre dyr er observert).

Næring: I våre farvann hovedsaklig stimfisk som sild, men av og til fugler og andre sjøpattedyr som sel og hval.

Formering: Hunner kjønnsmodner i en alder av 7-8 år, hanner i en alder av 12-16 år. Parring hele året men topp i september-januar. Drektighetstid 12-15 måneder. En kalv omlag hvert tredje år.

Engelsk navn: Killer Whale

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Hvaler og delfiner (Cetacea)
Familie     Delfinfamilien (Delphinidae)
Slekt      Orcinus
Art       Spekkhogger (Orcinus orca)