Art: Lappsanger (Phylloscopus borealis)

Engelsk navn: Arctic Warbler

Forvekslingsarter: Østsanger (Phylloscopus trochiloides)

Rødlistestatus: Sterk truet

Lyd:


Lyd fra lappsanger © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Sangerfamilien (Sylviidae)
Slekt   Bladsangere (Phylloscopus)
Art    Lappsanger (Phylloscopus borealis)