Hopp til hovedinnhold

Art: Bredøre (Barbastella barbastellus)

Kjennetegn: Mellomstor flaggermus med svartbrun overside og mørk grå underside. Bakre del av rygg har gulhvite hårspisser. Ungdyr mørkere enn voksne. Korte, brede ører som møtes i pannen mellom øynene. Kort snute, ansiktshud og ører er svarte, flygehud svart til svartbrun. Kroppslengde 38-52 mm, underarm 36,5-43,5 mm, hale 38-52 mm og vingespenn 26-29 cm. Vekt 6-14 gram. Rask flukt. Nattaktiv.

Habitat: Europa fra Sør-England til Kaukasus, men finnes ikke på Balkan. I Norge, enkelte funn i og omkring Oslo. Sannsynligvis ingen fast forekomst i Norge. Den trives i skogslandskap. Dagleier i trange hulrom i bygninger, mursprekker, hule trær og inngangspartier av grotter. Vinterdvale (november-april) i gruver, grotter eller fuktige kjellere, men også bak bordkledning.

Næring: For det meste små arter av nattsommerfugler og tovinger. Jakter rundt trekronene men også ned til 1,5 meter langs alléer og skogkanter.

Formering: Hunner kjønnsmodner i andre leveår. Ynglekolonier med 10-20 hunner. En eller to unger fødes i slutten av juni.

Andre navn: bredøreflaggermus

Engelsk navn: Barbastelle

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattnesefamilien (Vespertilionidae)
Slekt       Barbastella
Art        Bredøre (Barbastella barbastellus)