Art: Trollflaggermus (Pipistrellus nathusii)

Kjennetegn: Rødbrun ryggside, lys underside. Rosaskjær i ansiktet. Kroppslengde 46-55 mm, underarmslengde 32-37 mm og vingespenn 230-250 mm. Vekt 6-12 gram.

Habitat: Overveiende vestpalearktisk art, finnes i spredte forekomster fra Pyrenéhalvøya og Storbritannia nord til Sør-Skandinavia og Sør-Finland, og øst til Ural og Kaukasus. Finnes i parker og åpne løvskoger. Jakter langs alleer og trebevokste elvebredder, i åpninger i skog og over åpne vannspeil. Dagleier i hule trær, i fugle- og flaggermuskasser og i bygninger. Typisk trekker med trekkdistanser på inntil 1.600 km mellom sommertilholdssteder i Baltikum og vinterlokaliteter i Vest-Europa. Relativt sjelden i Norge med enkelte funn på Vestlandet.

Næring: Trolig overveiende vanntilknyttaede tovinger, særlig fjærmygg.

Formering: Parring i juli-august.

Rødlistestatus (2015): Sårbar

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt       Pipistrellus
Art        Trollflaggermus (Pipistrellus nathusii)