Art: Storflaggermus (Nyctalus noctula)

Kjennetegn: Vår største flaggermusart, først nylig påvist med sikkerhet i Norge. Kroppslengde 60-82 mm, vingespenn 32-40 cm, underarmslengde 47-58 mm og vekt 19-40 gram. Flyr gjerne høyt (10-40 m) i rask rettlinjet flukt med raske vendinger og dykk.

Habitat: Finnes over det meste av Europa bortsett fra Irland, Skottland, Island og det nordlige Fennoskandia, usammenhengende øst til Japan, Taiwan og Kina, og sør til Middelhavet og Midtøsten. I Norge hovedsaklig påvist i regioner rundt Oslo-området. Storflaggermusa opptrer først og fremst i områder med mosaikk av gammel løvskog og åpne, insektrike jakthabitater som over innsjøer, dammer, enger og sumper.

Næring: For det meste tovinger, men biller og sommerfugler også viktige byttedyrgrupper.

Formering: Kjønnsmodner i første leveår, parring i august-september, ett kull i året vanligvis med 2 unger.

Engelsk navn: Noctule bat

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattnesefamilien (Vespertilionidae)
Slekt       Nyctalus
Art        Storflaggermus (Nyctalus noctula)