Art: Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus)

Kjennetegn: Mørk gråbrun overside med lysere hårspisser som gir dyret et svakt glinsende preg. Hvitgul til fløtegul underside, spiss snute, ører når forbi snutespissen når de bøyes framover. Mørk sjokoladebrun til svart ansiktshud, også mørk flygehud og ører. Ungdyr mørkere. Små føtter og tær/klør. Kroppslengde 35-48 mm, hale 30-43 mm, vingespenn 19-22,5 cm, underarmslengde 32-36 mm og vekt 4-8 gram. Nattaktiv.

Habitat: Finnes i hele Europa (unntatt Skottland) og østover gjennom Asia til Stillehavet. I Sverige nord til polarsirkelen. Trives i skog og kulturlandskap, men finnes også i parker i byer. Dagleier i bygninger, hule trær og i berg- og mursprekker. Vinterdvale fra september til april (fra 1 – 100 dyr) i gruver, grotter og fuktige kjellere. Kjent at de kan trekke 240 km fra sommerhabitat til steder gunstige for vinterdvale. Jakter i mai-juli helst inni skog ca 3 meter over bakken, og i august mer i åpne områder og over vann. Adskilte jaktterritorier på 200-300 m2.

Næring: Tovinger, biller og svermende insekter.

Formering: Kjønnsmoden første leveår, ynglekolonier på 20-70 hunner, en unge fødes juni-juli.

Engelsk navn: Whiskered bat

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Flaggermus (Chiroptera)
Underorden     Småflaggermus (Microchiroptera)
Familie      Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)
Slekt       Myotis
Art        Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus)