Art: Vintererle (Motacilla cinerea)

Vintererle (Motacilla cinerea)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Vintererla finnes hos oss vesentlig i lavereliggende strøk på østlandet. Vi finner den også spredt i resten av Sør-Norge, og meget begrenset i Nord-Norge. Den har i løpet av de siste ti åra økt betraktelig på Sør- og Vestlandet, der den tidligere var en meget sparsom hekkefugl. Den norske bestanden ble i 1994 anslått til å være 200 – 1000 par (Norsk Fugleatlas, NOF). Dette tallet vil nok bli kraftig oppjustert med tiden.

Habitat: Arten er nært knyttet til rennende vann, fra elvestrk til fosser. Reiret legges ofte på lite tilgjengelige plasser, gjerne i bratte heng ned mot elveløp.

Næring: Insekter, larver og krepsdyr som den finner nært vann danner næringen.

Bevegelser: Til tross for navnet er vintererla en uvanlig overvintringsgjest her til lands. Våre fugler trekker ut om høsten i september og oktober, og kommer tilbake om våren i mars og april. På Jærstrendene og på Lista kan man finne overvintrende fugler. Overvintringsområdene til de fleste vintererlene ligger i Sør-Europa og Nord-Afrika.

Andre navn: gråerle

Engelsk navn: Grey Wagtail

Forvekslingsarter: Gulerle (Motacilla flava)

Næring: Insekter (Insecta), Krepsdyr (Crustacea)

Lyd:


Lyd fra vintererle © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Erlefamilien (Motacillidae)
Slekt   Motacilla
Art    Vintererle (Motacilla cinerea)