Klasse: Flimmermakk (Turbellaria)

Flimmermakk (Turbellaria)
Opphavsrett: Per-Otto Johansen

Kan være spesielt tallrike i næringsrike vann. De har kroppen besatt av flimmerhår som fører dyret fremover i en glidende bevegelse. Flimmerormene finnes som regel blant råtnende plantemateriale eller på undersiden av flyteblader som f.eks. vannliljer. De fleste artene er rovdyr som lever av de minste krepsdyrene eller små insektlarver. Det er også noen som spiser planter og dødt organisk materiale.

Andre navn: flatmakk, flatmark, flimmermark, flimmerormer

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Flatormer (Platyhelminthes)
Klasse  Flimmermakk (Turbellaria)
Orden   Planarier (Tricladida)
Familie    Dugesiidae
Slekt     Dugesia
Familie    Planariidae
Slekt     Polycelis
Orden   Polycladia
Slekt    Prostheceraus
Art     Tigerorm (Prostheceraus vittatus)