Art: Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Andre navn: skjoldberar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)
Slekt      Skjoldbærerslekta (Scutellaria)
Art       Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)