Hopp til hovedinnhold

Art: Fasan (Phasianus colchicus)

Fasan (Phasianus colchicus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Hunnen er brunspraglet, mens hannen er spekket med brunoransje kroppsfjær, hvit halsring, metallisk blåsvart hode og et rødt fjærløst område rundt øyet. begge kjønn har lange stjerter, men den er lengst hos hannen. Selv om fasanen er flygedyktig, foretrekker den å løpe på bakken. Utenfor hekkesesongen danner fasaner gjerne små flokker.

Habitat: Hos oss er fasanen knyttet til jordbrukslandskap.

Næring: Kostholdet er en blanding av vegetabilsk og animalsk føde. Før av ymse slag og evertebrater utgjør i stor grad kosten.

Utbredelse: Hos oss er fasanen en introdusert art. De er påvist hekkende også, men klarer trolig ikke å opprettholde stabile bestander over lang tid. Arten har sin “hovedutbredelse” langs kysten fra sørvestlandet til sørøstlandet, med en enklave i Trøndelagsfylkene.

Hekkebiologi: Arten er en sporadisk hekkefugl hos oss, men mye tyder på at de ikke klarer å opprettholde bestander uten å få påfyll av nye introduserte fugler. De lager enkle reir på bakken, der de legger 8-15 egg som ruges i nærmere en måned. Ungene vokser hurtig og blir flygedykrige i løpet av 14 dager.

Engelsk navn: Common Pheasant

Fremmedartslista 2023: Lav risiko

Lyd:

Lyd fra fasan
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Hønsefugler (Galliformes)
Familie  Fasanfamilien (Phasianidae)
Slekt   Phasianus
Art    Fasan (Phasianus colchicus)