Art: Tiggersoleie (Ranunculus sceleratus)

Tiggersoleie er ettårig og den mest giftige av soleiene. Stengelen er gulgrønn og greinet. De gulgrønne blomsterbladene er små og nedbøyde. Den har små, blekt gule honningblad innenfor og den blomstrer i juni – august. Tiggersoleie vokser i grøfter, på leirete og sandete strender og tangvoller. Av og til finner du den som åkerugras på leirjord. Den liker det næringsrikt. På Østlandet fins den spredt inn til Hedmark og Oppland. På kysten er den nokså vanlig nord til Trøndelag, men i Aust Agder, Hordaland og Sogn og fjordane er den sjelden. På ytterkysten nord til Nordland fins den spredt.

Andre navn: kildesoleie, tiggarsoleie

Engelsk navn: Celery-leaved Buttercup

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Soleieslekta (Ranunculus)
Art       Tiggersoleie (Ranunculus sceleratus)