Art: Bustsivaks (Isolepis setacea)

Andre navn: bustsevaks

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Bustsivaksslekta (Isolepis)
Art       Bustsivaks (Isolepis setacea)