Art: Grøftesoleie (Ranunculus flammula)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
20121111
20161111
20201222
20191222
20051111
20071111
20181222
20091111
20101112
20111111
20171111
20131111
20141111
20151333
19891111011
19901111
19941111
19931111
20081111
20211222
Totalt alle år1191537