Art: Smålom (Gavia stellata)

Når kommer våren?
02.06.2019
Kristian Moen
Baksalen (Hammerfest, Finnmark)
29.05.2019 Ankomst smålom
27.05.2019 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
22.04.2019
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
16.04.2019 Blomstring vårkjærminne
17.04.2019 Blomstring tysbast
19.04.2019 Sang for første gang tjeld
14.04.2019 Sang for første gang smålom
20.04.2019 Gåsunger selje
08.04.2019 Sang for første gang rødstrupe
21.04.2019 Blomstring marianøkleblom
15.04.2019 Blomstring hvitveis
17.04.2019 Voksenstadiet sommerfugler
14.04.2019 Voksenstadiet humler
20.04.2019 Blomstring gullbuskslekta
Når kommer våren?
22.05.2018
Kristian Moen
Baksalen (Hammerfest, Finnmark)
22.05.2018 Ankomst smålom
16.05.2018 Ankomst løvsanger
Fugler ved foringsplassen
29.01.2018
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Sjøorre (1)
Smålom (1)
Fugler ved foringsplassen
25.04.2017
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gråmåke (30)
Snøspurv (30)
Alke (25)
Ærfugl (18)
Kråke (16)
Grågås (15)
Fiskemåke (10)
Gråspurv (10)
Siland (8)
Havelle (7)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Tjeld (6)
Ravn (5)
Dompap (4)
Stokkand (4)
Storspove (4)
Svartbak (4)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Lirype (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Fjellvåk (2)
Gulspurv (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Orrfugl (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Elg (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Storskarv (15)
Siland (14)
Pilfink (8)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (3)
Ærfugl (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Bjørkefink (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Smålom (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2015
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gråmåke (65)
Snøspurv (35)
Alke (15)
Ærfugl (15)
Svartbak (11)
Kråke (10)
Fiskemåke (7)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Tjeld (7)
Kjøttmeis (5)
Stokkand (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Laksand (4)
Siland (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Fjellvåk (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2015
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa, Troms)
Gråmåke (65)
Snøspurv (35)
Alke (15)
Ærfugl (15)
Svartbak (11)
Kråke (10)
Fiskemåke (7)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Tjeld (7)
Kjøttmeis (5)
Stokkand (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Laksand (4)
Siland (2)
Smålom (2)
Storskarv (2)
Fjellvåk (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Når kommer våren?
19.04.2015
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
11.04.2015 Ankomst rødstrupe
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
17.04.2015 Sang for første gang smålom
28.04.2015 Sang for første gang bjørkefink
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
24.04.2015 Første observasjon svartskogsnegl
28.04.2015 Blomstring vårkjærminne
Fugleobservasjoner
09.06.2014
Jan Øvstebø
Vikastølen (Kvinnherad, Hordaland)
Smålom (Gavia stellata)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Når kommer våren?
04.05.2014
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms)
02.05.2014 Ankomst gråtrost
02.05.2014 Ankomst smålom
Fugler ved foringsplassen
19.10.2013
Maren Erland
Anga (Førde, Sogn og Fjordane)
Gråhegre (1)
Smålom (1)
Når kommer våren?
20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Meldal, Sør-Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
Når kommer våren?
28.04.2013
Aina Bente Jonsdatter Strand
Strøm Øvre (Sør-Odal, Hedmark)
28.04.2013 Ankomst smålom
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Sør-Trøndelag)
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
14.04.2011 Ankomst måltrost
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
1-15 av 59 siste»»