Art: Dvergvassoleie (Ranunculus confervoides)

VANDA: Makrovegetasjon
09.09.1992
Fauske videregående skole
Kvitblikkvannet (Fauske - Fuosko, Nordland)
Akstusenblad (Myriophyllum spicatum)
Dvergvassoleie (Ranunculus confervoides)