Art: Rosettkarse (Cardamine hirsuta)

Når kommer våren?
01.04.2022
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
28.03.2022 Blomstring rosettkarse
Når kommer våren?
17.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.04.2021 Blomstring rosettkarse
Når kommer våren?
23.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.04.2020 Blomstring hårfrytle
23.04.2020 Blomstring myrfiol
23.04.2020 Bladsprett (musøre) rogn
23.04.2020 Blomstring rosettkarse
Når kommer våren?
15.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.04.2019 Blomstring blåbær
13.04.2019 Blomstring osp
08.04.2019 Blomstring rosettkarse
13.04.2019 Blomstring myrull
Når kommer våren?
11.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.04.2019 Blomstring markfrytle
01.04.2019 Blomstring rosettkarse
08.04.2019 Første observasjon svartskogsnegl
06.04.2019 Blomstring tysbastslekta
Når kommer våren?
03.05.2018
Charlotte Bakke
Dukkelunden (Haugesund, Rogaland)
19.04.2018 Blomstring rosettkarse
Når kommer våren?
03.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.05.2018 Blomstring engkarse
03.05.2018 Blomstring engsyre
01.05.2018 Bladsprett (musøre) hagerips
02.05.2018 Bladsprett (musøre) korsved
03.05.2018 Blomstring rosettkarse
02.05.2018 Bladsprett (musøre) selje
03.05.2018 Bladsprett (musøre) lønneslekta
Når kommer våren?
06.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2017 Bladsprett (musøre) korsved
06.05.2017 Blomstring markjordbær
06.05.2017 Blomstring rosettkarse
05.05.2017 Blomstring smalkjempe
06.05.2017 Bladsprett (musøre) svartor
05.05.2017 Blomstring bekkeblom
05.05.2017 Bladsprett (musøre) bøk
04.05.2017 Blomstring engkarse
06.05.2017 Blomstring kirsebærslekta
06.05.2017 Blomstring marikåpe
Når kommer våren?
26.04.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.04.2014 Bladsprett (musøre) bøk
25.04.2014 Blomstring enghumleblom
23.04.2014 Blomstring engkarse
24.04.2014 Blomstring hagetulipan
24.04.2014 Blomstring hegg
24.04.2014 Blomstring rosettkarse
25.04.2014 Blomstring rød jonsokblom
25.04.2014 Blomstring smalkjempe
24.04.2014 Blomstring solbær
24.04.2014 Blomstring ripsfamilien
25.04.2014 Bladsprett (musøre) lønneslekta
25.04.2014 Blomstring matsyre
Når kommer våren?
27.05.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2013 Bladsprett (musøre) svensk asal
27.05.2013 Blomstring rosettkarse
27.05.2013 Blomstring hundegras
27.05.2013 Blomstring bakkesoleie
27.05.2013 Blomstring smalkjempe
27.05.2013 Blomstring småmarimjelle
Når kommer våren?
23.04.2012
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.04.2012 Blomstring ask
23.04.2012 Blomstring vassarve
23.04.2012 Blomstring rosettkarse
Når kommer våren?
27.06.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.06.2011 Blomstring brunrot
22.06.2011 Blomstring skogfredløs
12.05.2011 Blomstring rosettkarse
22.06.2011 Blomstring linbendel