Art: Storlom (Gavia arctica)

Fugleobservasjoner
25.07.2014
Kvadraturen Skolesenter
Prestevatn (Tinn, Telemark)
Storlom (Gavia arctica)
Fugleobservasjoner
15.06.2014
Kvadraturen Skolesenter
Heimre Grunnevatn, Åraksbø (Bygland, Aust-Agder)
Storlom (Gavia arctica)
Fugler ved foringsplassen
18.05.2014
Gunn Thoresen
Flatmo (Ringsaker, Hedmark)
Stokkand (10)
Dompap (7)
Ringdue (5)
Svarttrost (5)
Kvinand (4)
Laksand (2)
Ekorn (1)
Sangsvane (1)
Storlom (1)
Når kommer våren?
03.05.2013
helen lorraine jacobsen
Strandefjorden (Ål, Buskerud)
03.05.2013 Ankomst storlom
Når kommer våren?
23.04.2013
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
19.04.2013 Ankomst linerle
20.04.2013 Ankomst storlom
23.04.2013 Ankomst kortnebbgås
21.04.2013 Ankomst trane
Når kommer våren?
12.05.2012
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms)
05.05.2012 Ankomst gravand
11.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
20.04.2012 Ankomst stær
06.05.2012 Ankomst måltrost
07.05.2012 Ankomst rødvingetrost
23.04.2012 Ankomst gråtrost
29.04.2012 Ankomst ringtrost
09.05.2012 Ankomst trekryper
05.05.2012 Ankomst jernspurv
09.02.2012 Ankomst bjørkefink
07.05.2012 Ankomst bergirisk
05.05.2012 Ankomst storlom
11.04.2012 Ankomst storspove
Fugler ved foringsplassen
10.05.2012
lissel jacobsen
karterudtjernet (Kongsvinger, Hedmark)
Bokfink (10)
Pilfink (8)
Kanadagås (4)
Storlom (4)
Vipe (4)
Trane (3)
Grågås (2)
Laksand (2)
Sangsvane (2)
Når kommer våren?
26.04.2012
Anita
Nesland (Froland, Aust-Agder)
14.04.2012 Ankomst storlom
24.04.2012 Ankomst ringtrost
25.04.2012 Ankomst gråhegre
Når kommer våren?
21.04.2012
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
14.04.2012 Ankomst storlom
Når kommer våren?
13.04.2012
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
07.04.2012 Ankomst kortnebbgås
12.04.2012 Ankomst hettemåke
04.04.2012 Ankomst horndykker
11.04.2012 Ankomst storlom
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Astrid Hagelund
Kirkenes og Jarfjord (Sør-Varanger, Finnmark)
Gråsisik (12)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Havelle (2)
Kråke (2)
Lappmeis (2)
Polarsisik (2)
Storskarv (2)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Storlom (1)
Teist (1)
Når kommer våren?
21.06.2011
Hans Høydalsvik
Lutvann (Oslo)
21.06.2011 Ankomst storlom
Når kommer våren?
02.06.2011
Harry Bernhard Larsen
Hallingskarvet (Hol, Buskerud)
29.05.2011 Ankomst vipe
29.05.2011 Ankomst gjøk
29.05.2011 Ankomst kongeørn
29.05.2011 Ankomst storlom
Når kommer våren?
26.04.2011
Anita
Nesland (Froland, Aust-Agder)
26.04.2011 Ankomst låvesvale
25.04.2011 Ankomst storlom
Når kommer våren?
12.04.2011
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
10.04.2011 Ankomst storspove
11.04.2011 Ankomst kortnebbgås
10.04.2011 Ankomst storlom
««første 16-30 av 63 siste»»