Art: Storlom (Gavia arctica)

Når kommer våren?
08.05.2019
Paal-Magnus Solvang
Bleik (Andøy, Nordland)
02.05.2019 Ankomst storlom
02.05.2019 Sang for første gang ringtrost
02.05.2019 Ankomst ringtrost
Når kommer våren?
03.05.2019
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
02.05.2019 Ankomst storlom
28.04.2019 Ankomst småspove
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
Stokkand (14)
Kvinand (12)
Krikkand (11)
Toppand (10)
Laksand (8)
Sangsvane (5)
Fiskemåke (4)
Dverglo (3)
Linerle (3)
Kanadagås (1)
Makrellterne (1)
Sivspurv (1)
Storlom (1)
Når kommer våren?
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Hedmark)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst makrellterne
01.05.2019 Ankomst dverglo
Når kommer våren?
01.05.2019
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
22.04.2019
Anita
Nesland (Froland, Aust-Agder)
22.04.2019 Ankomst trane
17.04.2019 Ankomst storlom
06.04.2019 Ankomst musvåk
20.04.2019 Ankomst fiskeørn
29.03.2019 Ankomst bokfink
Fugler ved foringsplassen
04.09.2018
Tove Bruun
Vollen (Asker, Akershus)
Storlom (1)
Når kommer våren?
06.05.2018
Ronny Sværen
Geitahaugen (Fjell, Hordaland)
14.04.2018 Ankomst storspove
11.04.2018 Ankomst storlom
05.05.2018 Ankomst sidensvans
30.03.2018 Ankomst rugde
19.02.2018 Ankomst ringdue
09.04.2018 Ankomst måltrost
25.02.2018 Ankomst myrsnipe
28.04.2018 Ankomst låvesvale
05.05.2018 Ankomst jernspurv
15.03.2018 Ankomst grågås
28.04.2018 Ankomst grønnsisik
04.05.2018 Ankomst grønnfink
15.04.2018 Ankomst gransanger
08.04.2018 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
17.04.2018
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
14.04.2018 Ankomst storlom
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms)
02.05.2017 Ankomst tyvjo
04.02.2017 Ankomst storspove
10.04.2017 Ankomst storlom
20.05.2017 Ankomst ringtrost
30.05.2017 Ankomst måltrost
30.05.2017 Ankomst heipiplerke
18.05.2017 Blomstring hagenøkleblom
30.05.2017 Ankomst gransanger
15.04.2017 Ankomst fjæreplytt
26.05.2017 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
03.04.2017
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
02.04.2017 Ankomst storlom
Når kommer våren?
24.04.2016
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
24.04.2016 Ankomst storlom
24.04.2016 Sang for første gang storlom
Når kommer våren?
20.04.2016
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
17.04.2016 Ankomst storlom
Når kommer våren?
22.05.2015
Olav Tveiterås
Kongsmarka (Vågan, Nordland)
18.05.2015 Ankomst bjørkefink
13.05.2015 Ankomst fjellvåk
22.05.2015 Ankomst grønnsisik
15.05.2015 Ankomst storlom
20.05.2015 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
07.05.2015
Nils Battin
Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Telemark)
06.05.2015 Sang for første gang storlom
1-15 av 63 siste»»