Art: Mink (Neovison vison)

Fremmede arter
09.06.2020
Mesterfjellet skole
(Larvik, Vestfold og Telemark)
Gullregn (Laburnum anagyroides)
Mink (Neovison vison)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Brita Olsen
Vatndal (Hadsel, Nordland)
Kjøttmeis (4)
Elg (3)
Havørn (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Hare (2)
Mink (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Katt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Blåmeis (7)
Fiskemåke (4)
Kråke (4)
Kjøttmeis (3)
Bergirisk (2)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ringdue (2)
Brunsisik (1)
Grevling (1)
Katt (1)
Mink (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2019
Nina Johnsen
Setanvegen 275 (Nissedal, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (6)
Spettmeis (2)
Mink (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Pål Kristian Lindseth
Larsgårdsvegen 41 (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråsisik (18)
Gråspurv (11)
Fiskemåke (9)
Kjøttmeis (9)
Pilfink (9)
Tyrkerdue (9)
Grønnfink (7)
Svarttrost (7)
Blåmeis (6)
Dompap (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Dvergfalk (1)
Flaggspett (1)
Mink (1)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Skjære (8)
Ærfugl (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Stær (4)
Gråhegre (3)
Katt (3)
Fiskemåke (2)
Knoppsvane (2)
Rådyr (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Alke (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Mink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.09.2018
elin sissener
galliåsen (Arendal, Agder)
Mink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Kjell Sletsjøe
Hoberveien 20 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Gråmåke (15)
Ærfugl (11)
Blåmeis (5)
Fiskemåke (5)
Kjøttmeis (4)
Kråke (3)
Markmus (3)
Knoppsvane (2)
Mink (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Tyrkerdue (2)
Fasan (1)
Grevling (1)
Rødstrupe (1)
Storskarv (1)
Vånd (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Marith Zahl Jensen
Odlandsvågen (Alver, Vestland)
Ærfugl (100)
Blåmeis (11)
Siland (5)
Kvinand (3)
Storskarv (3)
Gråhegre (2)
Kjøttmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Mink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Gry L. Johansen
Bekken (Frøya, Trøndelag)
Tyrkerdue (28)
Gråspurv (20)
Svarttrost (10)
Blåmeis (6)
Gråsisik (4)
Hjort (4)
Kjøttmeis (4)
Katt (3)
Markmus (3)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Krattspissmus (2)
Skjære (2)
Brunrotte (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Hare (1)
Kråke (1)
Mink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Svartmeis (11)
Fiskemåke (10)
Gråhegre (10)
Kjøttmeis (6)
Ærfugl (6)
Brunsisik (5)
Gjerdesmett (5)
Kråke (5)
Storskarv (5)
Skjære (4)
Bergirisk (3)
Katt (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Alke (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grevling (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Kjernebiter (2)
Rødrev (2)
Spettmeis (2)
Mink (1)
Ringdue (1)
 
Fremmede arter
04.09.2017
Ullern videregående skole
Ullern vgs (Oslo)
Mink (Neovison vison)
 
Fugler ved foringsplassen
27.04.2017
Trine Anita Skretteberg
Vikersund (Modum, Viken)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Gråsisik (4)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Grønnsisik (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Mink (1)
Ringtrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
viggo iversen
Strandvegen (Rælingen, Viken)
Stillits (7)
Grønnfink (6)
Kråke (6)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Gråspurv (3)
Spettmeis (3)
Gråsisik (2)
Stokkand (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Mink (1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.09.2016
Samfundets skole Egersund
Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
(5)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Ålegras (Zostera marina)
 
1-15 av 356 siste»»