Art: Småskrikørn (Aquila pomarina)

Ingen registreringer.