Hopp til hovedinnhold

Art: Gråspett (Picus canus)

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Ole-Johnny Myhrvold
Beverlia 4 (Kongsvinger, Innlandet)
Dompap (16)
Kjøttmeis (15)
Gulspurv (12)
Blåmeis (10)
Grønnfink (6)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Elg (1)
Gråspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
28.02.2023
Kristin Kolåseter
Muruvik (Malvik, Trøndelag)
Gulspurv (11)
Gråspurv (7)
Grønnfink (6)
Grønnsisik (5)
Pilfink (4)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Svarttrost (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
Mareno Leonhardsen
Ramberg (Bø, Nordland)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (4)
Kråke (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2023
Egil Revhaug
Bodøveien 2136 (Bodø, Nordland)
Gulspurv (12)
Gråspurv (9)
Laksand (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Havørn (1)
Fugleobservasjoner
12.02.2023
Iselin Marie fagerli
Høglitjønna (Rana, Nordland)
Gråspett (Picus canus)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Pilfink (15)
Skjære (13)
Kjøttmeis (12)
Gulspurv (7)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (4)
Rådyr (4)
Kattugle (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Markmus (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
11.02.2023
Annukka Valkki
Prestmarkvegen 126 (Stange, Innlandet)
Gulspurv (12)
Ekorn (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Göran Rabben
Tuvheia (Hitra, Trøndelag)
Stillits (18)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (7)
Grønnfink (7)
Dompap (6)
Gulspurv (5)
Svarttrost (5)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Katt (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Elin Sagen
Mofloveien (Meråker, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Kjøttmeis (15)
Skjære (12)
Blåmeis (11)
Rådyr (10)
Dompap (9)
Flaggspett (3)
Kråke (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Gråspett (1)
Pilfink (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Torill Midtun
Kleivane (Samnanger, Vestland)
Grønnsisik (24)
Grønnfink (18)
Blåmeis (7)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Hvitryggspett (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Odd Arve Gjelten
Signy Haugen Røsliveien 127 (Tolga, Innlandet)
Gulspurv (10)
Blåmeis (9)
Dompap (9)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Pilfink (15)
Sangsvane (9)
Gråsisik (6)
Skjære (6)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Julie Forchhammer
Liagardsvegen 49 (Vang, Innlandet)
Dompap (24)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Svartmeis (6)
Toppmeis (5)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Åge Ingar Kvernmo
Granli (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (32)
Kaie (24)
Dompap (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Ravn (4)
Svartmeis (4)
Rådyr (3)
Hjort (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Havørn (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Ronny Syben
Moan 30, Vingelen (Tolga, Innlandet)
Dompap (22)
Gråsisik (14)
Grønnfink (9)
Gulspurv (9)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (2)
Pilfink (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
1 - 15 av 2 138 siste»»