Art: Kanadagås (Branta canadensis)

Fugler ved foringsplassen
10.05.2021
Dagfin Leine
Langløkken (Øyer, Innlandet)
Trane (25)
Kanadagås (12)
Kvinand (12)
Stokkand (6)
Laksand (3)
Skogsnipe (2)
Storspove (2)
Storlom (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.05.2021
Roger Barsnes
Skilbrei (Sunnfjord, Vestland)
Kanadagås (2)
 
Når kommer våren?
07.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
07.04.2021 Sang for første gang kanadagås
 
Når kommer våren?
07.04.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
07.04.2021 Ankomst kanadagås
Når kommer våren?
25.03.2021
Martin Andreas Ressem Målø
Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
13.03.2021 Ankomst kanadagås
 
Fugler ved foringsplassen
03.01.2021
Nils Olav Eidhammer
Storavatnet(Vatsvatnet) (Vindafjord, Rogaland)
Kanadagås (150)
Sangsvane (30)
Grågås (3)
Hvitkinngås (3)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
May Liza Johansen
Aarheimsveien (Stryn, Vestland)
Kanadagås (22)
Kjøttmeis (21)
Stokkand (18)
Blåmeis (14)
Svartmeis (6)
Granmeis (5)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Toppand (4)
Siland (2)
Kongeørn (1)
Kråke (1)
Fremmede arter
16.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)
Vinbergsnegl (Helix pomatia)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Sitkagran (Picea sitchensis)
 
Fremmede arter
11.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)
Fremmede arter
02.06.2020
Greåker videregående skole
Rolvsøy (Sarpsborg, Viken)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Kanadagås (Branta canadensis)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 
Fugleobservasjoner
19.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)
Siland (Mergus serrator)
Når kommer våren?
29.04.2020
Åmot skule avd skule
Kostveit (Vinje, Vestfold og Telemark)
17.04.2020 Ankomst stær
17.04.2020 Sang for første gang stær
29.03.2020 Ankomst svarttrost
29.03.2020 Sang for første gang svarttrost
08.04.2020 Ankomst trane
08.04.2020 Sang for første gang trane
22.04.2020 Reirbygging trane
29.03.2020 Ankomst bokfink
29.03.2020 Sang for første gang bokfink
14.04.2020 Voksenstadiet dagpåfugløye
03.04.2020 Blomstring hestehov
25.04.2020 Blomstring hvitveis
02.04.2020 Ankomst kanadagås
02.04.2020 Sang for første gang kanadagås
19.04.2020 Ankomst linerle
19.04.2020 Sang for første gang linerle
26.03.2020 Ankomst ringdue
26.03.2020 Sang for første gang ringdue
29.03.2020 Ankomst rødstrupe
29.03.2020 Sang for første gang rødstrupe
28.04.2020 Gåsunger selje
02.04.2020 Ankomst stokkand
02.04.2020 Sang for første gang stokkand
10.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugleobservasjoner
26.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Grågås (Anser anser)
Kanadagås (Branta canadensis)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleobservasjoner
25.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Toppand (Aythya fuligula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
17.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Krikkand (Anas crecca)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Laksand (Mergus merganser)
1 - 15 av 242 siste»»