Art: Makrellterne (Sterna hirundo)

Når kommer våren?
14.05.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
13.05.2021 Ankomst buskskvett
13.05.2021 Ankomst grønnstilk
13.05.2021 Ankomst makrellterne
13.05.2021 Ankomst rødstilk
13.05.2021 Ankomst småspove
Når kommer våren?
14.05.2021
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
14.05.2021 Ankomst makrellterne
 
Når kommer våren?
10.05.2021
Arne Geir Trædal
Breivik (Sandnes, Rogaland)
09.05.2021 Ankomst makrellterne
 
Fugleobservasjoner
28.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Når kommer våren?
25.05.2020
Kristian Moen
Kvalsund (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2020 Ankomst makrellterne
24.05.2020 Ankomst rødnebbterne
 
Når kommer våren?
22.05.2020
Bård Johan Olsen
Straumfjord (Steigen, Nordland)
22.05.2020 Ankomst makrellterne
 
Når kommer våren?
20.05.2020
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
20.05.2020 Ankomst makrellterne
 
Når kommer våren?
12.05.2020
Gerd Netland
Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Vestland)
11.05.2020 Ankomst makrellterne
11.05.2020 Sang for første gang makrellterne
 
Når kommer våren?
11.05.2020
Arne Geir Trædal
Breivik (Sandnes, Rogaland)
30.04.2020 Sang for første gang makrellterne
30.04.2020 Ankomst makrellterne
 
Fugleobservasjoner
09.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)
Gulerle (Motacilla flava)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Fugleobservasjoner
06.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Horndykker (Podiceps auritus)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Når kommer våren?
07.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
06.05.2020 Ankomst horndykker
06.05.2020 Ankomst makrellterne
06.05.2020 Ankomst strandsnipe
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
 
Når kommer våren?
24.06.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2019 Ankomst makrellterne
24.06.2019 Ankomst sandsvale
 
Når kommer våren?
24.05.2019
Gerd Netland
Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Vestland)
24.05.2019 Ankomst makrellterne
24.05.2019 Sang for første gang makrellterne
 
1 - 15 av 179 siste»»