Art: Gransanger (Phylloscopus collybita)

Fugler ved foringsplassen
16.04.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Gransanger (21)
Bokfink (13)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.10.2019
Trond Helge Jensen
Strand Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sidensvans (30)
Storskarv (25)
Gråtrost (9)
Grønnfink (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Stokkand (7)
Dompap (6)
Kråke (5)
Rødvingetrost (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Fuglekonge (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Gransanger (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
08.04.2019
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Stær (20)
Kråke (10)
Ringdue (10)
Skjære (7)
Gråspurv (6)
Bokfink (5)
Fiskemåke (4)
Gråmåke (4)
Svarttrost (4)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Gransanger (2)
Kjøttmeis (2)
Kornkråke (2)
Rødstrupe (2)
Sildemåke (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Jernspurv (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.04.2019
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Stær (25)
Ringdue (15)
Bokfink (12)
Fiskemåke (12)
Kråke (12)
Gråmåke (8)
Skjære (7)
Gråspurv (5)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (3)
Tyrkerdue (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (2)
Sildemåke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gransanger (1)
Grønnsisik (1)
Kattugle (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
12.11.2018
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Grønnsisik (45)
Gråspurv (21)
Kråke (20)
Ringdue (14)
Skjære (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Pilfink (2)
Tyrkerdue (2)
Gjerdesmett (1)
Gransanger (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
02.08.2019
Trond Asbjørn Aamodt
Nordre Roven. (Lillestrøm, Viken)
Låvesvale (10)
Gråtrost (8)
Pilfink (8)
Skjære (8)
Taksvale (8)
Blåmeis (6)
Linerle (6)
Grønnfink (5)
Gransanger (4)
Rødstrupe (4)
Grønnspett (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Tornirisk (2)
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Løvsanger (20)
Gransanger (8)
Fugler ved foringsplassen
31.05.2019
Ingebjørg jelle lien
Symrevegen 7d (Volda, Møre og Romsdal)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Gransanger (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
29.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Skjære (Pica pica)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Når kommer våren?
20.05.2019
Rolf Eric Seljevold
Flostrand (Rana, Nordland)
24.04.2019 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
28.04.2019
Per Ole Lunden
Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
22.04.2019 Sang for første gang gransanger
22.04.2019 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
26.04.2019
Frøydis Mathiesen
Turområde, Konnerud,1-3 km fra min bolig (Drammen, Viken)
26.04.2019 Sang for første gang gransanger
26.04.2019 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
26.04.2019
Hjalmar Larsen
Nordmarka (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
26.04.2019 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
25.04.2019
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
25.04.2019 Ankomst gråtrost
25.04.2019 Ankomst gransanger
24.04.2019 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
24.04.2019
Hans Smedstuen
Nyheim, ca 2,5 km syd av Ulvsvåg. (Hamarøy - Hábmer, Nordland)
23.04.2019 Gåsunger selje
23.04.2019 Ankomst rødstrupe
16.04.2019 Sang for første gang grågås
23.04.2019 Ankomst gransanger
23.04.2019 Voksenstadiet humler
1-15 av 394 siste»»