Art: Gransanger (Phylloscopus collybita)

Fugleliv langs kyst og vatn
26.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Rødstilk (Tringa totanus)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
26.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Skjære (Pica pica)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
25.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
25.05.2020
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Linerle (Motacilla alba)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Når kommer våren?
24.05.2020
Hjalmar Larsen
Nordmarka (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
24.05.2020 Sang for første gang løvsanger
24.05.2020 Ankomst løvsanger
24.05.2020 Sang for første gang gransanger
 
Når kommer våren?
02.05.2020
Herdis Grønvik
Grunnreisa (Sørreisa, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2020 Sang for første gang gransanger
02.05.2020 Ankomst gransanger
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Wiggo Lundamo
Seljeslyngen 25 (Nes, Viken)
Kjøttmeis (25)
Gråspurv (20)
Blåmeis (14)
Stillits (10)
Dompap (6)
Gråtrost (6)
Gulspurv (6)
Ringdue (6)
Skjære (6)
Bokfink (4)
Grønnfink (4)
Nøtteskrike (4)
Svarttrost (4)
Bjørkefink (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Løvsanger (2)
Spettmeis (2)
Gransanger (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.04.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
Rødvingetrost (10)
Rådyr (6)
Dompap (3)
Grønnfink (3)
Trane (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Kaie (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Gransanger (1)
Gråtrost (1)
Kråke (1)
Måltrost (1)
Ringdue (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
26.04.2020
Rolf Eric Seljevold
Flostrand (Rana, Nordland)
10.04.2020 Ankomst jernspurv
24.04.2020 Ankomst gransanger
14.04.2020 Ankomst fiskemåke
 
Når kommer våren?
22.04.2020
Robert Larsen
Sætrejordet (Notodden, Vestfold og Telemark)
19.04.2020 Sang for første gang gransanger
21.04.2020 Bladsprett (musøre) bjørk
 
Når kommer våren?
21.04.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.04.2020 Sang for første gang gransanger
21.04.2020 Ankomst gransanger
21.04.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
21.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
21.04.2020
Leif Holmstrand
Kleivneset (Hemnes, Nordland)
21.04.2020 Sang for første gang gransanger
 
Når kommer våren?
20.04.2020
Per Ole Lunden
Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
18.04.2020 Sang for første gang linerle
18.04.2020 Ankomst linerle
09.04.2020 Sang for første gang gransanger
 
Når kommer våren?
19.04.2020
Gunnar Hamre
Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
19.04.2020 Ankomst rødvingetrost
18.04.2020 Ankomst gransanger
 
Når kommer våren?
13.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.04.2020 Første observasjon padde
13.04.2020 Sang for første gang gransanger
13.04.2020 Egg frosker
 
1-15 av 416 siste»»