Art: Grønlandsmåke (Larus glaucoides)

Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Stær (45)
Kråke (30)
Grønnsisik (25)
Gråspurv (15)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Gulspurv (3)
Fiskemåke (2)
Ringdue (2)
Tyrkerdue (2)
Bokfink (1)
Grønlandsmåke (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.03.2012
Kjell Hammersland
Skaarlistien (Sandnes, Rogaland)
Kråke (20)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Pilfink (4)
Ringdue (4)
Fiskemåke (3)
Gråspurv (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Sildemåke (2)
Stær (2)
Svarttrost (2)
Tyrkerdue (2)
Gråmåke (1)
Grønlandsmåke (1)
Rødstrupe (1)