Art: Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)

Når kommer våren?
18.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
18.05.2022 Ankomst buskskvett
18.05.2022 Sang for første gang buskskvett
18.05.2022 Blomstring engforglemmegei
17.05.2022 Ankomst løvsanger
17.05.2022 Sang for første gang løvsanger
17.05.2022 Blomstring tepperot
18.05.2022 Voksenstadiet vannløpere
Planteregistreringer
11.06.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Ryllik (Achillea millefolium)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Engreverumpe (Alopecurus pratensis subsp. pratensis)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Hagenellik (Dianthus caryophyllus)
Stankstorkenebb (Geranium robertianum)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Vårpengeurt (Noccaea caerulescens)
Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Legevendelrot (Valeriana officinalis)
Vikkeslekta (Vicia)
Når kommer våren?
22.05.2021
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
22.05.2021 Blomstring bekkeblom
22.05.2021 Blomstring engforglemmegei
22.05.2021 Ankomst strandsnipe
22.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Ankomst trepiplerke
22.05.2021 Sang for første gang trepiplerke
22.05.2021 Ankomst vipe
Når kommer våren?
17.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.05.2021 Blomstring engforglemmegei
 
Når kommer våren?
30.04.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
28.04.2021 Blomstring bakkeveronika
28.04.2021 Blomstring engforglemmegei
28.04.2021 Blomstring marianøkleblom
28.04.2021 Blomstring markjordbær
 
Planteregistreringer
14.09.2020
Universitetet i Stavanger
Rogaland arboret (Sandnes, Rogaland)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Pors (Myrica gale)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Når kommer våren?
25.04.2020
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
23.04.2020 Larver brunskogsnegl
23.04.2020 Voksenstadiet brunskogsnegl
23.04.2020 Blomstring engforglemmegei
23.04.2020 Blomstring marianøkleblom
23.04.2020 Blomstring vårkål
23.04.2020 Blomstring vårmarihandslekta
 
Planteregistreringer
26.08.2019
Universitetet i Stavanger
Espelandveien 240 (Sandnes, Rogaland)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)
Småtranebær (Oxycoccus microcarpus)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
 
Når kommer våren?
19.05.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
19.05.2019 Blomstring engforglemmegei
19.05.2019 Ankomst gjøk
19.05.2019 Sang for første gang gjøk
 
Planteregistreringer
14.05.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Kjeldevatnet)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Hegg (Prunus padus)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Når kommer våren?
22.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2018 Blomstring engforglemmegei
22.05.2018 Blomstring fuglevikke
22.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
 
Når kommer våren?
16.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.05.2018 Blomstring engforglemmegei
16.05.2018 Blomstring enghumleblom
16.05.2018 Blomstring engelskkarseslekta
 
Når kommer våren?
13.05.2018
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
13.05.2018 Blomstring engforglemmegei
13.05.2018 Ankomst munk
13.05.2018 Sang for første gang munk
 
Når kommer våren?
08.05.2018
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
07.05.2018 Voksenstadiet aurorasommerfugl
07.05.2018 Blomstring engforglemmegei
 
Når kommer våren?
20.05.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2017 Blomstring engforglemmegei
20.05.2017 Blomstring engsyre
20.05.2017 Sang for første gang gjøk
20.05.2017 Ankomst sivspurv
20.05.2017 Sang for første gang sivspurv
 
1 - 15 av 32 siste»»