Art: Bokfink (Fringilla coelebs)

Fugler ved foringsplassen
27.10.2009
Mari Skarstein
Helldalsåsen (Bergen, Hordaland)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (9)
Blåmeis (4)
Rødvingetrost (4)
Skjære (3)
Gulspurv (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
24.10.2009
kristin s.øksendal
bringsdalsveien 143 "gulrotsbakken" (Mandal, Vest-Agder)
Grønnfink (40)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (6)
Bokfink (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Jernspurv (1)
Løvmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
14.10.2009
Mari Skarstein
Helldalsåsen (Bergen, Hordaland)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (2)
Rødvingetrost (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspurv (1)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
12.10.2009
Jørulf Vullum
Aunhaugen (Hemne, Sør-Trøndelag)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (7)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Ravn (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
04.10.2009
Frøydis Mathiesen
Konnerud (Drammen, Buskerud)
Gråspurv (26)
Grønnfink (22)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (8)
Skjære (5)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
15.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (25)
Pilfink (16)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (14)
Grønnsisik (12)
Ringdue (11)
Bokfink (10)
Grønnfink (10)
Dompap (6)
Svarttrost (6)
Kråke (5)
Rødstrupe (4)
Spettmeis (4)
Skjære (3)
Stær (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Gulspurv (2)
Bjørkefink (1)
Dvergspett (1)
Jernspurv (1)
Kaie (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
14.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (25)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (14)
Bokfink (11)
Pilfink (11)
Kråke (9)
Ringdue (7)
Skjære (7)
Dompap (5)
Stær (5)
Svarttrost (5)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Jernspurv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Bjørkefink (1)
Kaie (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
13.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (24)
Blåmeis (21)
Ringdue (20)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (13)
Grønnfink (11)
Svarttrost (9)
Bokfink (8)
Dompap (7)
Kråke (7)
Rødstrupe (5)
Grønnsisik (4)
Skjære (4)
Spettmeis (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Trekryper (2)
Jernspurv (1)
Kaie (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
07.10.2009
Mari Skarstein
Helldalsåsen (Bergen, Hordaland)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspurv (1)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.10.2009
Jørulf Vullum
Aunhaugen (Hemne, Sør-Trøndelag)
Rødvingetrost (40)
Gråtrost (30)
Kjøttmeis (21)
Grønnfink (11)
Ravn (4)
Svarttrost (4)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Låvesvale (1)
Løvsanger (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
12.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (25)
Ringdue (21)
Pilfink (17)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (14)
Grønnsisik (11)
Dompap (9)
Kråke (7)
Skjære (7)
Bokfink (6)
Grønnfink (6)
Bjørkefink (4)
Rødstrupe (4)
Svarttrost (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Dvergspett (1)
Fuglekonge (1)
Jernspurv (1)
Kaie (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
10.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Gråspurv (20)
Ringdue (18)
Blåmeis (17)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (13)
Grønnsisik (9)
Skjære (9)
Kråke (8)
Dompap (7)
Svarttrost (7)
Bokfink (3)
Rødstrupe (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Fuglekonge (1)
Jernspurv (1)
Kaie (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
08.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Ringdue (24)
Kjøttmeis (21)
Gråspurv (20)
Blåmeis (16)
Pilfink (15)
Grønnfink (9)
Dompap (7)
Bokfink (6)
Grønnsisik (6)
Kråke (5)
Skjære (5)
Rødstrupe (4)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Kaie (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
28.09.2009
ERIK NORDLI
RÅNÅSFOSS (Sørum, Akershus)
Grønnfink (32)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Bjørkefink (4)
Gråspurv (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
07.10.2009
Jan Tore Rønningen
HJEMME (Porsgrunn, Telemark)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (14)
Gråspurv (12)
Pilfink (11)
Grønnsisik (9)
Skjære (7)
Grønnfink (6)
Kråke (6)
Due (4)
Flaggspett (3)
Rødstrupe (3)
Svarttrost (3)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Trekryper (2)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Kaie (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
««første 14446-14447 av 14447