Art (sp.): Måker (Laridae sp.)

VANDA: Fugler
06.10.1994
Hadsel videregående skole/Stokmarknes
Bergvikvatnet (Hadsel, Nordland)
Ravn (Corvus corax)
Måker (Laridae sp.)
VANDA: Fugler
23.11.1994
Tønsberg gymnas
Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Måker (Laridae sp.)
VANDA: Fugler
13.09.1989
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
And (Anatidae sp.)
Måker (Laridae sp.)
VANDA: Fugler
15.09.1989
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Viken)
Kråke (Corvus cornix)
Måker (Laridae sp.)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Turdus
Fugleliv langs kyst og vatn
09.06.1994
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Viken)
Lerkefamilien (Alaudidae)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Måker (Laridae sp.)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
28.09.1994
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Sothøne (Fulica atra)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.1991
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
24.10.1990
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
29.09.1993
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.09.1992
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
And (Anatidae sp.)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Terner (Sternidae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.05.1992
Jæren folkehøgskule
Frøylandsvatnet (Time, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Svane (Cygnus sp.)
Måker (Laridae sp.)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.09.1989
Brumundal videregående skole, SAK
Stavsjø (Ringsaker, Innlandet)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Sothøne (Fulica atra)
Sivhøne (Gallinula chloropus)
Måker (Laridae sp.)
Snipefamilien (Scolopacidae)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.09.1990
Fusa videregående skole
Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
Måker (Laridae sp.)
««første 76 - 88 av 88