Art: Hubro (Bubo bubo)

Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Dag Brynjelsen
Førland (Haugesund, Rogaland)
Kjøttmeis (18)
Svartmeis (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Svarttrost (6)
Toppmeis (3)
Hønsehauk (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Hubro (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
12.01.2019
Anna Maksheeva
Sjølies vei, Fjordvangen (Nesodden, Akershus)
Kråke (10)
Skjære (10)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Stillits (4)
Grønnfink (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Grevling (1)
Hubro (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2018
Anita W. Thon
Vestre Strømsbu Arendal (Arendal, Aust-Agder)
Gråspurv (12)
Bjørkefink (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Grevling (2)
Kråke (2)
Stær (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hubro (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Når kommer våren?
14.05.2017
Kari Kvandal
Låte (Odda, Hordaland)
30.03.2017 Ankomst vipe
07.05.2017 Ankomst trane
06.05.2017 Sang for første gang taksvale
06.05.2017 Ankomst taksvale
02.03.2017 Ankomst svarttrost
30.03.2017 Ankomst stær
16.04.2017 Ankomst rødvingetrost
15.04.2017 Ankomst ringtrost
15.04.2017 Ankomst ringdue
15.04.2017 Ankomst linerle
27.04.2017 Ankomst hubro
15.04.2017 Ankomst gråtrost
03.05.2017 Ankomst gråsisik
14.05.2017 Sang for første gang gjøk
14.05.2017 Ankomst gjøk
22.04.2017 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
15.01.2017
ståle rue
husevolldalen (Tinn, Telemark)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Dompap (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Katt (2)
Skjære (2)
Hare (1)
Hubro (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
15.07.2015
Aina Jæger
Brydalen (Tynset, Hedmark)
Skjære (20)
Kjøttmeis (15)
Grønnsisik (12)
Pilfink (12)
Dompap (10)
Gulspurv (8)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Nøtteskrike (5)
Orrfugl (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kaie (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Dvergfalk (1)
Fossekall (1)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Hubro (1)
Kjernebiter (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Spurveugle (1)
Stillits (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.02.2016
Kjell grimsby
Høgåsen/Tonstad (Sirdal, Vest-Agder)
Kjøttmeis (60)
Blåmeis (22)
Grønnfink (16)
Gulspurv (15)
Svarttrost (12)
Dompap (11)
Gråsisik (10)
Kjernebiter (6)
Bjørkefink (3)
Granmeis (3)
Grønnsisik (3)
Kråke (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Brunsisik (1)
Hubro (1)
Løvmeis (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.01.2016
Rolf Johansen
Tinnheia (Kristiansand, Vest-Agder)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (16)
Sidensvans (12)
Gråspurv (8)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Rødstrupe (4)
Spettmeis (4)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Bokfink (2)
Elg (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Markmus (2)
Rådyr (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Grønnspett (1)
Hubro (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Gunn Langaas
Sletten (Tranøy, Troms)
Ærfugl (17)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (11)
Lirype (9)
Kråke (7)
Stokkand (7)
Svartbak (7)
Toppskarv (7)
Alke (5)
Havelle (5)
Havørn (5)
Grønnfink (4)
Ravn (4)
Dompap (3)
Gråhegre (3)
Orrfugl (3)
Skjære (3)
Storfugl (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Svarttrost (2)
Hubro (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2016
willy
Tertnes (Bergen, Hordaland)
Gråspurv (25)
Svarttrost (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Kråke (2)
Hubro (1)
Skjære (1)
Fugler og fuglekasser
24.06.2015
Fred Ryland
Tårstad (Evenes, Nordland)
Hubro (Bubo bubo)
Når kommer våren?
31.03.2015
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Vikna, Nord-Trøndelag)
31.03.2015 Sang for første gang hubro
Fugler ved foringsplassen
28.01.2015
Christina Hilmarsen
Hauan (Tolga, Hedmark)
Gulspurv (17)
Dompap (15)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Granmeis (5)
Pilfink (5)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (3)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Hubro (1)
Jordugle (1)
Snømus (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2015
Anne Nordvold
Bakkely (Østre Toten, Oppland)
Bydue (50)
Kjøttmeis (32)
Kaie (30)
Skjære (30)
Blåmeis (26)
Pilfink (26)
Sidensvans (20)
Grønnfink (18)
Stillits (10)
Gulspurv (8)
Kråke (8)
Dompap (6)
Spettmeis (6)
Ekorn (4)
Flaggspett (4)
Måker (4)
Nøtteskrike (4)
Ravn (4)
Rådyr (4)
Svarttrost (4)
Katt (3)
Elg (2)
Hubro (2)
Spurvehauk (2)
Granmeis (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2015
Rigmor Hovland
Brattbakken og strendene (Kvam, Hordaland)
Gråspurv (100)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Dompap (5)
Piggsvin (4)
Skjære (4)
Gråtrost (3)
Svarttrost (3)
Gråhegre (2)
Småskogmus (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hubro (1)
Kattugle (1)
1-15 av 27 siste»»