Familie: Fiskeørnfamilien (Pandionidae)

Fugleobservasjoner
28.07.2021
Kirsti Dahl Jensen
Grønvik (Hjelmeland, Rogaland)
Fiskeørnfamilien (Pandionidae)
Fugler ved foringsplassen
03.07.2021
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
12.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
15.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.09.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
11.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
10.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
08.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.05.2019
Bjørn Stakland
Sandviktjørna (Tysvær, Rogaland)
Fiskeørn (1)
Når kommer våren?
22.04.2019
Anita
Nesland (Froland, Agder)
29.03.2019 Ankomst bokfink
20.04.2019 Ankomst fiskeørn
06.04.2019 Ankomst musvåk
17.04.2019 Ankomst storlom
22.04.2019 Ankomst trane
Fugler ved foringsplassen
15.04.2019
Trond Asbjørn Aamodt
Øyeren natureservat (Lillestrøm, Viken)
Laksand (45)
Krikkand (30)
Stokkand (15)
Elg (5)
Brunnakke (4)
Knoppsvane (4)
Kvinand (4)
Vipe (4)
Trane (2)
Fiskeørn (1)
Linerle (1)
Musvåk (1)
Når kommer våren?
26.02.2018
astrid djuvik
breimyråsen (Kvam, Vestland)
25.02.2018 Ankomst fiskeørn
Fugler ved foringsplassen
08.04.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kråke (8)
Skjære (3)
Ravn (2)
Fiskeørn (1)
Når kommer våren?
14.05.2016
Elsa Tenold
Høghaug, Vestre Bjonevann (Ringerike, Viken)
12.05.2016 Ankomst fiskeørn
1 - 15 av 37 siste»»