Art: Møller (Sylvia curruca)

Når kommer våren?
20.05.2019
Wiltrud Cramer
Fuglevik Platå 17 A (Fredrikstad, Østfold)
01.05.2019 Sang for første gang rødstjert
01.05.2019 Ankomst rødstjert
19.05.2019 Sang for første gang nattergal
11.05.2019 Sang for første gang møller
08.05.2019 Ankomst møller
05.03.2019 Ankomst bokfink
05.03.2019 Ankomst bjørkefink
24.04.2019 Blomstring bjørk
Fugler ved foringsplassen
18.08.2018
elin sissener
galliåsen (Arendal, Aust-Agder)
Møller (1)
 
Når kommer våren?
21.05.2018
Michael Heim
Halvorsrødfeltet 28 (Råde, Østfold)
17.05.2018 Ankomst møller
 
Fugler ved foringsplassen
28.07.2017
Marie Dale
Grefsen alle 22 (Oslo)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (5)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Rødstrupe (4)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Linerle (2)
Løvsanger (2)
Munk (2)
Møller (2)
Ringdue (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
 
Fugler ved foringsplassen
15.05.2017
Liv Anne
Nerdrum (Fet, Akershus)
Kaie (7)
Bokfink (6)
Pilfink (6)
Stillits (6)
Stær (6)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Gråspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Gråmåke (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Fiskemåke (1)
Gråhegre (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Møller (1)
Ringdue (1)
Svarttrost (1)
 
Når kommer våren?
23.05.2015
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Nord-Trøndelag)
16.05.2015 Blomstring brudespirea
20.05.2015 Sang for første gang møller
07.05.2015 Reirbygging stær
18.05.2015 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
 
Fugler ved foringsplassen
26.04.2015
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Buskerud)
Bokfink (10)
Grønnsisik (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Bjørkefink (5)
Gråtrost (5)
Grønnfink (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Stær (4)
Svarttrost (4)
Dompap (3)
Gråspurv (3)
Gulspurv (3)
Flaggspett (2)
Linerle (2)
Munk (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Tyrkerdue (2)
Møller (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
13.01.2014
Morten Brandt
Budal (Tjøme, Vestfold)
Stokkand (55)
Ærfugl (25)
Gråmåke (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (12)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Storskarv (12)
Siland (6)
Skjære (6)
Knoppsvane (5)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Gråhegre (4)
Dompap (3)
Svartand (3)
Svarttrost (3)
Gulspurv (2)
Laksand (2)
Ringdue (2)
Svartbak (2)
Gråtrost (1)
Møller (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
 
Når kommer våren?
12.05.2013
Vigdis S. Nygaard
Kløfta nord (Ullensaker, Akershus)
12.05.2013 Ankomst møller
 
Fugler ved foringsplassen
16.07.2012
Marthe Westskog
Hovstubben 7 (Hurum, Buskerud)
Grønnfink (40)
Gråspurv (15)
Kjernebiter (9)
Tårnseiler (3)
Musvåk (1)
Møller (1)
Sildemåke (1)
Svartspett (1)
Taksvale (1)
 
Når kommer våren?
02.07.2012
Lance Græger
Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
01.07.2012 Ankomst møller
01.07.2012 Ankomst åkerrikse
 
Når kommer våren?
07.05.2012
Frøydis Mathiesen
Konnerud (Drammen, Buskerud)
07.05.2012 Ankomst gråtrost
07.05.2012 Ankomst møller
 
Når kommer våren?
05.05.2012
Svein Baraas
Joneløkkvn 21 (Marker, Østfold)
04.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
04.05.2012 Ankomst møller
 
Når kommer våren?
08.04.2012
Lance Græger
Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
08.04.2012 Ankomst møller
 
Når kommer våren?
26.03.2012
Lance Græger
Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
25.03.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.03.2012 Ankomst møller
24.03.2012 Ankomst måltrost
 
1-15 av 44 siste»»