Art: Trostesanger (Acrocephalus arundinaceus)

Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Vestbøstadtjønna (Fitjar, Vestland)
30.05.2004 Ankomst trostesanger