Art: Polarsisik (Carduelis hornemanni)

Fugler ved foringsplassen
05.03.2020
Nina Svae Johansen
Måltrostveien 48 (Ås, Viken)
Gråsisik (50)
Grønnsisik (50)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Bydue (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Grønnfink (1)
Polarsisik (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.03.2020
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Viken)
Grønnsisik (15)
Gråsisik (10)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Polarsisik (3)
Grønnfink (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Fossekall (1)
Pilfink (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
wenche irene aasland
landfallbrenna (Drammen, Viken)
Grønnsisik (60)
Gråsisik (25)
Blåmeis (10)
Brunsisik (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Kjernebiter (4)
Rådyr (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Polarsisik (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Ravn (1)
Stillits (0)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
Sonja Lindbäck
Stangnes (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråsisik (9)
Grønnfink (4)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (1)
Polarsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Robert Larsen
Sætrejordet (Notodden, Vestfold og Telemark)
Grønnsisik (58)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (6)
Gråspurv (5)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Katt (1)
Kråke (1)
Polarsisik (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
Sverre Høivaag
Tronstad (Hamarøy - Hábmer, Nordland)
Dompap (16)
Polarsisik (12)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (3)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
Ingrid Hole Grønvold
Bjørndalveien 2 (Målselv, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (11)
Gråspurv (10)
Grønnfink (10)
Granmeis (4)
Polarsisik (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Dompap (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Anna Gansmo-Frøiland
Skogholtet 16 (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (5)
Sidensvans (4)
Gråspurv (3)
Kråke (3)
Polarsisik (3)
Gråtrost (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2020
Aud-Karin Hay Knudsen
Holmveien 21 (Øksnes, Nordland)
Gråspurv (10)
Skjære (8)
Kjøttmeis (4)
Polarsisik (2)
Gråsisik (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2020
Elisabeth Aale Sørum
Eikhagan, Undersrud,Lier (Lier, Viken)
Pilfink (20)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (10)
Grønnsisik (7)
Skjære (7)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Brunsisik (4)
Gråsisik (4)
Hønsehauk (2)
Konglebit (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Polarsisik (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Magne Enlid
Hommelvik (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (70)
Gråsisik (60)
Grønnsisik (60)
Polarsisik (60)
Sidensvans (40)
Kjøttmeis (16)
Kråke (8)
Gråtrost (6)
Kaie (6)
Dompap (4)
Spettmeis (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2020
Anne Berit Vollan
Moajordet (Lillehammer, Innlandet)
Gråsisik (40)
Grønnsisik (30)
Sidensvans (20)
Stillits (14)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (10)
Gråspurv (6)
Bydue (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Pilfink (4)
Polarsisik (4)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Odd Kanstad
Mestervik (Balsfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grønnfink (8)
Dompap (6)
Polarsisik (6)
Gråspurv (3)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Hare (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Karl-Birger Strann
Nyvoll (Balsfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråsisik (82)
Grønnfink (49)
Kjøttmeis (20)
Dompap (18)
Gulspurv (17)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Grønnsisik (5)
Kråke (5)
Polarsisik (5)
Skjære (5)
Nøtteskrike (3)
Hare (2)
Katt (2)
Trekryper (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Krattspissmus (1)
Rødmus (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Kristian Myhrer
Byrudstuvegen 194 (Eidsvoll, Viken)
Kråke (52)
Grønnsisik (14)
Skjære (13)
Pilfink (12)
Grønnfink (8)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Flaggspett (1)
Polarsisik (1)
Spettmeis (1)
1-15 av 511 siste»»