Art: Gulerle (Motacilla flava)

Når kommer våren?
13.05.2007
NOF Hordaland
Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
13.05.2007 Ankomst gjøk
23.04.2007 Ankomst rødstilk
08.05.2007 Ankomst sivsanger
23.04.2007 Ankomst sivspurv
06.05.2007 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
12.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst rødstilk
11.05.2007 Ankomst brunnakke
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
09.05.2007 Ankomst storspove
Når kommer våren?
06.05.2007
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
15.04.2007 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
28.04.2007
NOF Hordaland
Kalandsvika (Bergen, Vestland)
26.04.2007 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
18.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
17.05.2006 Ankomst myrsnipe
17.05.2006 Ankomst dobbeltbekkasin
17.05.2006 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
18.05.2006
NOF Hordaland
Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
16.05.2006 Ankomst gulerle
17.05.2006 Ankomst gjøk
17.05.2006 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
02.05.2006
NOF Hordaland
Melsvatnet (Voss, Vestland)
28.04.2006 Ankomst gluttsnipe
28.04.2006 Ankomst snadderand
28.04.2006 Ankomst gulerle
28.04.2006 Ankomst amerikakrikkand
01.05.2006 Ankomst løvsanger
01.05.2006 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
08.07.2005
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
08.07.2005 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
15.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2005 Ankomst blåstrupe
13.05.2005 Ankomst rødstjert
14.05.2005 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
24.04.2005
NOF Hordaland
Viksefjorden (Sveio, Vestland)
22.04.2005 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
15.02.2005
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
08.04.2003 Ankomst dvergfalk
29.03.2003 Ankomst gransanger
15.04.2003 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Hovaneset (Stord, Vestland)
09.05.2004 Ankomst gulerle
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
10.03.2002 Ankomst gravand
23.02.2002 Ankomst tjeld
09.05.2002 Ankomst grønnstilk
26.03.2002 Ankomst brunnakke
11.05.2002 Ankomst fjellerke
01.03.2002 Ankomst sandlo
10.05.2002 Ankomst brushane
14.03.2002 Ankomst skjærpiplerke
12.05.2002 Ankomst gulerle
06.04.2002 Ankomst steinskvett
04.04.2002 Ankomst bergirisk
23.03.2002 Ankomst tornirisk
14.03.2002 Ankomst sivspurv
24.02.2002 Ankomst snøspurv
06.02.2002 Ankomst vipe
19.03.2002 Ankomst heilo
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
14.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst ringdue
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
25.05.2003
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
25.05.2003 Ankomst blåstrupe
25.05.2003 Ankomst gulerle
15.05.2003 Ankomst bjørkefink
25.05.2003 Ankomst linerle
25.05.2003 Ankomst gjøk
25.05.2003 Ankomst løvsanger
25.05.2003 Ankomst heipiplerke
25.05.2003 Ankomst rødvingetrost
25.05.2003 Ankomst gråtrost
««første 61 - 74 av 74