Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Fugler ved foringsplassen
04.04.2021
Martin Kvist
Dæliveien 3 (Bærum, Viken)
Bokfink (9)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Kjernebiter (3)
Pilfink (3)
Bjørkefink (2)
Grønnsisik (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Stjertmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.03.2021
Harald Odden
Trollhaugen (Åmot, Innlandet)
Kjøttmeis (16)
Bokfink (12)
Svarttrost (7)
Ekorn (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Husmus (2)
Kjernebiter (2)
Skogdue (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
13.03.2021
Ståle Navrud
Sogsti-Skogveien (Frogn, Viken)
Bydue (6)
Skjære (5)
Kaie (3)
Grønnfink (1)
Kjernebiter (1)
Nøttekråke (1)
Pilfink (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.03.2021
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Viken)
Grønnfink (10)
Bokfink (7)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Pilfink (5)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Stær (4)
Grønnsisik (3)
Kaie (3)
Svarttrost (3)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.03.2021
Pål Johannes Strøm
Thorshaug (Arendal, Agder)
Blåmeis (10)
Dompap (5)
Svarttrost (3)
Gråspurv (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
02.03.2021
Eva Hage Solstad
Lærdalsøyri (Lærdal, Vestland)
Pilfink (24)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (10)
Kjernebiter (9)
Bokfink (3)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2021
Eva Hage Solstad
Lærdalsøyri (Lærdal, Vestland)
Grønnfink (22)
Pilfink (16)
Stillits (10)
Kjøttmeis (6)
Bokfink (4)
Kjernebiter (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Gråsisik (2)
Gråspurv (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
25.02.2021
Eva Hage Solstad
Lærdalsøyri (Lærdal, Vestland)
Grønnfink (20)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Kjernebiter (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Svarttrost (2)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
15.02.2021
Ulrika og Cato
Larkollen (Moss, Viken)
Gulspurv (30)
Grønnfink (15)
Skjære (13)
Pilfink (10)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Kaie (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Stær (2)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2021
John Trevor Evans
Sandveien 23 (Asker, Viken)
Grønnfink (20)
Dompap (12)
Pilfink (6)
Gråsisik (5)
Kjernebiter (5)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
15.02.2021
Karen Sele
Riiser Larsensgate 7 (Stavanger, Rogaland)
Pilfink (10)
Gråspurv (8)
Gulspurv (3)
Kjøttmeis (3)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Dompap (1)
Kjernebiter (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
12.02.2021
Wenche Onstad
Øreåsen (Moss, Viken)
Pilfink (12)
Kjernebiter (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Ekorn (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ulrikke Haga
Nordberg (Oslo)
Pilfink (8)
Stillits (7)
Kjernebiter (5)
Svarttrost (4)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.02.2021
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (3)
Ringdue (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Lise Irene Karlsen
Semsmoen (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (20)
Grønnfink (15)
Gråspurv (7)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
««første 31 - 45 av 5 664 siste»»