Art: Legeveronika (Veronica officinalis)

Når kommer våren?
13.05.2022
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
12.05.2022 Blomstring bakkeveronika
13.05.2022 Blomstring legeveronika
13.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
Når kommer våren?
23.07.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.06.2021 Blomstring legeveronika
04.06.2021 Voksenstadiet åkerkjølsnegl
Når kommer våren?
19.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2021 Ankomst gulsanger
19.06.2021 Blomstring krattmjølke
19.06.2021 Blomstring legeveronika
19.06.2021 Blomstring myrtistel
Når kommer våren?
04.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2021 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2021 Blomstring grøftesoleie
04.06.2021 Blomstring hanekam
04.06.2021 Blomstring legeveronika
Når kommer våren?
07.06.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
05.06.2020 Blomstring bleikveronika
06.06.2020 Blomstring gåsemure
05.06.2020 Blomstring legeveronika
07.06.2020 Blomstring rødkløver
05.06.2020 Blomstring stjernesildre
05.06.2020 Ankomst taksvale
Når kommer våren?
15.05.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.05.2020 Blomstring engtjæreblom
04.05.2020 Blomstring legeveronika
Når kommer våren?
22.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.06.2019 Blomstring føllblom
22.06.2019 Blomstring legeveronika
Når kommer våren?
13.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.06.2019 Blomstring legeveronika
Når kommer våren?
13.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
13.06.2018 Blomstring balderbrå
13.06.2018 Blomstring legeveronika
13.06.2018 Blomstring mjødurt
13.06.2018 Blomstring rødknapp
13.06.2018 Blomstring engkallslekta
Når kommer våren?
07.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.06.2018 Blomstring bjørnebær
06.06.2018 Blomstring legeveronika
05.06.2018 Blomstring linbendel
06.06.2018 Blomstring linnea
Når kommer våren?
04.06.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.06.2018 Blomstring legeveronika
04.06.2018 Blomstring skogsvinerot
Når kommer våren?
28.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2018 Blomstring myrtistel
28.05.2018 Blomstring rødkløver
26.05.2018 Blomstring aurikkelsveve
28.05.2018 Blomstring grasstjerneblom
27.05.2018 Blomstring hvitkløver
27.05.2018 Blomstring hårsveve
28.05.2018 Blomstring korsved
26.05.2018 Blomstring kystmaure
27.05.2018 Blomstring legeveronika
25.05.2018 Blomstring maiblom
26.05.2018 Blomstring skogfredløs
26.05.2018 Blomstring tettegras
26.05.2018 Blomstring karveslekta
Når kommer våren?
18.06.2017
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
18.06.2017 Blomstring fuglevikke
18.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
18.06.2017 Blomstring gulflatbelg
18.06.2017 Blomstring korsved
18.06.2017 Blomstring kratthumleblom
18.06.2017 Blomstring krattmjølke
18.06.2017 Blomstring legeveronika
18.06.2017 Blomstring nattfiol
18.06.2017 Blomstring rundbelg
18.06.2017 Blomstring skogsalat
18.06.2017 Blomstring småmarimjelle
18.06.2017 Blomstring vivendel
18.06.2017 Blomstring roseslekta
Når kommer våren?
17.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
17.06.2017 Blomstring bakkestjerne
17.06.2017 Blomstring krypsoleie
17.06.2017 Blomstring legeveronika
17.06.2017 Blomstring prestekrage
17.06.2017 Blomstring småmarimjelle
17.06.2017 Blomstring stormarimjelle
17.06.2017 Blomstring vendelrot
Når kommer våren?
12.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2017 Blomstring bjørnebær
02.06.2017 Blomstring legeveronika
10.06.2017 Blomstring ryllik
12.06.2017 Blomstring vendelrot
1 - 15 av 35 siste»»