Art: Snømus (Mustela nivalis)

Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Anja Elmine Basma
Flaskerudsetra, vikerfjell (Ringerike, Buskerud)
Dompap (16)
Svartmeis (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Lavskrike (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Gulspurv (53)
Blåmeis (7)
Dompap (5)
Ekorn (5)
Granmeis (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Granvin barne- og Undomsskule avd skule
Folkedal (Granvin, Hordaland)
Kråke (13)
Skjære (10)
Hjort (3)
Kongeørn (2)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Anne Lise Breievne
Omavegen 44 (Kvam, Hordaland)
Grønnsisik (20)
Blåmeis (17)
Gråsisik (16)
Grønnfink (13)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (6)
Fiskemåke (4)
Gråmåke (2)
Hjort (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Rødvingetrost (2)
Siland (2)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2019
Christer Jakobsen
Åsterudsletta 99 (Bærum, Akershus)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2019
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Akershus)
Grønnfink (45)
Dompap (42)
Gråsisik (6)
Pilfink (6)
Nøtteskrike (4)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Elg (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Einar Lyhus
Tisleidalen (Nord-Aurdal, Oppland)
Gråsisik (50)
Grønnfink (30)
Skjære (12)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Dompap (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Fossekall (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Knut-Jørgen Moen
Gml.Maridalsvei 134, (Oslo)
Dompap (5)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Rådyr (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Per Ingebretsen
Egen hage (Melhus, Sør-Trøndelag)
Gulspurv (60)
Kjøttmeis (10)
Skjære (10)
Dompap (9)
Blåmeis (7)
Grønnfink (5)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Katt (1)
Kattugle (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Harald Beyer Broch
Ankaltrudlinna - Nordsinni (Nordre Land, Oppland)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Toppmeis (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Markmus (1)
Mår (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Arve Skjærbæk
Skjærbekken (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (24)
Dompap (23)
Blåmeis (15)
Rådyr (15)
Gulspurv (14)
Gråsisik (12)
Ekorn (10)
Granmeis (10)
Markmus (10)
Spettmeis (8)
Svartmeis (8)
Elg (3)
Fjellmarkmus (3)
Hare (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Trekryper (2)
Gråspett (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Arve Skjærbæk
Skjærbekken (Trysil, Hedmark)
Kjøttmeis (24)
Dompap (23)
Blåmeis (15)
Rådyr (15)
Gulspurv (14)
Gråsisik (12)
Ekorn (10)
Granmeis (10)
Markmus (10)
Spettmeis (8)
Svartmeis (8)
Elg (3)
Fjellmarkmus (3)
Hare (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Trekryper (2)
Gråspett (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Hedmark)
Gråsisik (40)
Dompap (30)
Granmeis (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Nøtteskrike (7)
Gulspurv (6)
Blåmeis (4)
Flaggspett (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Pilfink (3)
Svartmeis (3)
Kråke (2)
Markmus (1)
Ravn (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kristian Lønø
Tåsen (Oslo)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Steinar Halvorsen
Samsjøen (Bærum, Akershus)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Toppmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
1-15 av 59 siste»»