Art: Snømus (Mustela nivalis)

Fugler ved foringsplassen
21.01.2022
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (24)
Blåmeis (9)
Svartmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Toppmeis (3)
Bjørkefink (1)
Grønnfink (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Dyreobservasjoner
21.12.2021
Ammerud skole
Veitvet (Oslo)
Snømus (Mustela nivalis)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Torbjørn Hestnes
Nedre Jervan, Tufthaugen (Trondheim, Trøndelag)
Gulspurv (19)
Dompap (18)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Grønnsisik (5)
Svartmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Grønnfink (3)
Flaggspett (2)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Leif Grenager Koch
Sinderdalen (Jevnaker, Viken)
Granmeis (10)
Svartmeis (6)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (2)
Klatremus (2)
Hare (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Leif Grenager Koch
Sinderdalen (Jevnaker, Viken)
Granmeis (10)
Svartmeis (6)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (2)
Klatremus (2)
Hare (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Christina Hilmarsen
Hauan (Tolga, Innlandet)
Dompap (17)
Gulspurv (13)
Pilfink (12)
Gråsisik (11)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Granmeis (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (5)
Småskogmus (5)
Kråke (4)
Svartmeis (4)
Grønnfink (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Gråspett (1)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Perleugle (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Grønnfink (38)
Dompap (24)
Blåmeis (8)
Nøtteskrike (6)
Stjertmeis (6)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Snømus (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Reidar Fagerdal
Nytun/villen (Rana, Nordland)
Gråsisik (70)
Dompap (10)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Sidensvans (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Elg (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ivar Hovland
Snurperød, Elingårdsveien 27 (Fredrikstad, Viken)
Blåmeis (6)
Svartmeis (2)
Kjøttmeis (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Arne Osland
Mellemstrand (Time, Rogaland)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Elg (2)
Gjerdesmett (2)
Katt (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Rødrev (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Enkeltbekkasin (1)
Grevling (1)
Gråspett (1)
Hare (1)
Havørn (1)
Kongeørn (1)
Mink (1)
Mår (1)
Rugde (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (27)
Kjøttmeis (10)
Stjertmeis (8)
Pilfink (6)
Spettmeis (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (5)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Dompap (3)
Kjernebiter (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Kråke (2)
Markmus (2)
Rådyr (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Svein Haakonseth
Bruvegen 36 (Evje og Hornnes, Agder)
Kjøttmeis (38)
Orrfugl (18)
Blåmeis (12)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Marit Øvrevoll
omnosåsen 44 (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (20)
Dompap (10)
Blåmeis (7)
Spettmeis (7)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gråsisik (1)
Hare (1)
Kråke (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Grethe Seljeskog
Møgelia, Gilja, Dirdal (Gjesdal, Rogaland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Hare (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Wenche Skau
Grundebua 207 (Lillesand, Agder)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
1 - 15 av 82 siste»»