Art: Strandsnipe (Actitis hypoleucos)

Fugleobservasjoner
30.06.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Når kommer våren?
23.05.2021
Liv Britt Talstad
Farstadvegen 302 (Hustadvika, Møre og Romsdal)
23.05.2021 Ankomst gråsisik
09.05.2021 Ankomst gråtrost
16.05.2021 Reirbygging gråtrost
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
22.05.2021
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
22.05.2021 Blomstring bekkeblom
22.05.2021 Blomstring engforglemmegei
22.05.2021 Ankomst strandsnipe
22.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Ankomst trepiplerke
22.05.2021 Sang for første gang trepiplerke
22.05.2021 Ankomst vipe
Når kommer våren?
18.05.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
15.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2021 Ankomst brunnakke
15.05.2021 Ankomst krikkand
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
01.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
01.05.2021 Blomstring maigull
01.05.2021 Ankomst strandsnipe
01.05.2021 Sang for første gang strandsnipe
 
Fugleobservasjoner
25.06.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Fugleobservasjoner
14.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Når kommer våren?
22.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
22.05.2020 Ankomst gjøk
22.05.2020 Sang for første gang gjøk
22.05.2020 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
17.05.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
16.05.2020 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
07.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
06.05.2020 Ankomst horndykker
06.05.2020 Ankomst makrellterne
06.05.2020 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
01.05.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
01.05.2020 Ankomst strandsnipe
01.05.2020 Ankomst låvesvale
01.05.2020 Blomstring storfrytle
 
Når kommer våren?
18.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2020 Sang for første gang strandsnipe
18.04.2020 Første observasjon stålorm
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Ankomst strandsnipe
 
Fugler ved foringsplassen
10.06.2019
Einar Kristiansen
Krågeland (Kvinesdal, Agder)
Strandsnipe (6)
Svarthvit fluesnapper (6)
Kvinand (4)
Svarttrost (4)
Rødvingetrost (2)
 
1 - 15 av 226 siste»»