Familie: Glattneseflaggermus (Vespertilionidae)

Når kommer våren?
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
27.03.2019 Ankomst grågås
27.03.2019 Sang for første gang grågås
25.02.2019 Blomstring hestehov
04.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
06.03.2019 Ankomst rødvingetrost
03.03.2019 Ankomst sandlo
30.03.2019 Sang for første gang sandlo
04.03.2019 Ankomst sangsvane
04.03.2019 Sang for første gang sangsvane
04.04.2019 Første observasjon skogflaggermus
01.03.2019 Blomstring snøklokke
07.04.2019 Sang for første gang steinskvett
28.03.2019 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
30.03.2019 Ankomst storspove
30.03.2019 Sang for første gang storspove
06.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Sang for første gang stær
25.02.2019 Ankomst tjeld
25.02.2019 Sang for første gang tjeld
10.03.2019 Ankomst vipe
30.03.2019 Sang for første gang vipe
 
Når kommer våren?
09.06.2014
Trine Lise Fjelldal
Lønsetbakken (Molde, Møre og Romsdal)
27.05.2014 Første observasjon tusseflaggermus
 
Bilder og video av dyr
29.12.2013
Solobservatoriet
Spenningsby gruva (Nittedal, Viken)
Vannflaggermus (Myotis daubentonii)
Brunlangøre (Plecotus auritus)
Dyreobservasjoner
22.07.2012
Frøydis Mathiesen
Konnerud (Drammen, Viken)
Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
 
Dyreobservasjoner
20.07.2012
Frøydis Mathiesen
Konnerud (Drammen, Viken)
Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
 
Dyreobservasjoner
21.08.2010
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
Dyreobservasjoner
07.06.2007
Baard Larsen
Dahlske vgs (Grimstad, Agder)
Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)
Pipistrellus