Art: Damsivaks (Eleocharis mamillata)

Planter i og ved ferskvatn
01.09.1989
Askim videregående skole
Kolbjørnviksjøen (Marker, Viken)
Svartor (Alnus glutinosa)
Skogrøyrkvein (Calamagrostis phragmitoides)
Gulstarr (Carex flava)
Harestarr (Carex leporina)
Kornstarr (Carex panicea)
Damsivaks (Eleocharis mamillata)
Trådsiv (Juncus filiformis)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Åkermynte (Mentha arvensis)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)
Vasspepper (Persicaria hydropiper)
Tjernaks (Potamogeton natans)
Vier (Salix sp.)
Blodtopp (Sanguisorba officinalis)
Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Blåknapp (Succisa pratensis)